Profijt voor de omgeving

Zuidenwind onderneemt met windenergie. Wij houden van een professionele, coöperatieve bedrijfsvoering. Om onze doelen te kunnen realiseren willen we winst maken. Maar anders dan bij windmolens van een projectontwikkelaar of een energiemaatschappij, blijft onze winst in de regio. Wij steunen lokale initiatieven en organisaties die duurzaamheid en leefbaarheid bevorderen.

Projecten in de directe omgeving van onze windmolens kunnen een beroep doen op het Omgevingsfonds. Daarnaast is er nog het Duurzaamheidfonds, dat breder van opzet is.

Gebiedsontwikkeling

Zuidenwind heeft rond de bouw van de Coöperwiek en Windpark Heibloem samen met lokale partners op allerlei manieren bijgedragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling. Zo hebben we een plan gemaakt om gemeenschapshuis De Klokkestoel in Heibloem energieneutraal te maken. We hebben meegeholpen bij de start van dorpscoöperatie HELD, die zich inzet voor de leefbaarheid van Heibloem. En door gebruik te maken van ons netwerk en onze kennis kon de in 2015 opgerichte buurtcoöperatie Boerderijweg bij de Coöperwiek en bij Windpark Heibloem snel internet realiseren. Ook hebben we ons ingezet om asbestdaken te vervangen door zonnepanelen en is de gevaarlijke wegkruising Staldijk-Boerderijweg aangepast.

Omgevingsfonds Windpark Heibloem

Gelijk met de bouw van Windpark Heibloem heeft de coöperatie ook een Omgevingsfonds opgericht. Daarin wordt jaarlijks een bedrag van €1 per geproduceerde MWh gestort, wat neerkomt op een jaarlijks budget van ongeveer €20.000.
Het fonds is bedoeld voor gemeenschappelijke duurzame projecten in de directe omgeving van de molens, níet voor individuele uitkeringen. Het beheer van het fonds gebeurt democratisch door een uit de omgeving gekozen adviescommissie, die ieder jaar één of meer projecten (ideeën/initiatieven) selecteert. Meer details over het Omgevingsfonds (en de selectiecriteria) staan in het Kader Omgevingsfonds Burgerwindpark Heibloem. Met dit Aanvraagformulier Omgevingsfonds Heibloem kunt u een aanvraag indienen voor financiering door het Omgevingsfonds.

Toegekende aanvragen

Dat de gemeenschap de weg naar de omgevingsfondsen goed kan vinden blijkt wel uit het aantal toegekende projecten (klik op het ‘volledig scherm’ symbool): 

Omgevingsfonds Windpark Ospeldijk

Net als Windpark Heibloem heeft ook Ospeldijk een omgevingsfonds. Daarin wordt een bedrag van €1 per geproduceerde MWh gestort, wat neerkomt op een jaarlijks budget van ongeveer €43.000. Het fonds is bedoeld voor gemeenschappelijke duurzame projecten in de omgeving van de molens, níet voor individuele uitkeringen. 
Het beheer van het fonds gebeurt democratisch door een uit de omgeving gekozen adviescommissie:Die selecteert ieder half jaar één of meer aangedragen projecten. Het is voor Zuidenwind en WML Wind een mooie manier om duurzame initiatieven in de omgeving van hun windparken te realiseren.

Meer details over het omgevingsfonds, de adviescommissie en de selectiecriteria staan in dit Kader Omgevingsfonds Windpark Ospeldijk.

Met dit Aanvraagformulier Omgevingsfonds Ospeldijk kunt u een aanvraag indienen voor financiering door het Omgevingsfonds.

Toegekende aanvragen

Dat de gemeenschap de weg naar de omgevingsfondsen goed kan vinden blijkt wel uit het aantal toegekende projecten. Onderstaand een overzicht van de aanvragen die inmiddels zijn toegekend (klik op het ‘volledig scherm’ symbool):

Duurzaamheidsfonds

De Algemene Ledenvergadering van Zuidenwind heeft begin 2021 besloten eerst een degelijke bedrijfsreserve op te bouwen en vervolgens te investeren in de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten. Ook wil ze een redelijk rendement op de participaties kunnen uitkeren. De (aanzienlijke) winst die daarna overblijft wordt gebruikt om een Duurzaamheidsfonds te vullen. Dit nieuwe fonds is breder van opzet en niet beperkt tot de directe omgeving van de eigen windturbines.

Aanpak verduurzaming verenigingsgebouwen

Zuidenwind wil de lokale verenigingen in Gemeente Nederweert steunen door kennis en mogelijkheden in te zetten voor energiebesparing in hun accommodaties. Ons streven is om een zo groot mogelijke ondersteuning te bieden aan verenigingen om hun accommodatie te verduurzamen en daarmee op energiekosten te besparen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat onze steun past binnen het doel van de Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.: “het efficiënt gebruik van (duurzame) energie en het ontwikkelen van duurzame energiebronnen”.  Dit initiatief concentreert zich op verenigingen in Gemeente Nederweert en deels in de aangrenzende regio die beschikken over een eigen of gehuurde accommodatie (gebouw).

De aanpak voorziet in het maken van een energiescan en de aanleg van zonnepanelen. De verenigingen krijgen advies over energiebesparing aan de hand van de energiescan en kunnen met financiële steun zonnepanelen aanleggen. Die financiële steun komt van Zuidenwind en van de Gemeente Nederweert.