Menu Close

Toekomst

Zuidenwind is buiten Leudal en Nederweert ook in verscheidene andere gemeenten actief met de ontwikkeling van windenergie. Vaak begint het met voorlichting van onze Zuidenwind Academie over de coöperatieve aanpak, waarna lokale initiatiefnemers een project verder oppakken.
In Bergeijk heeft een nieuw windinitiatief in 2020 de status ‘Project in voorbereiding’ gekregen. Voor dit project hebben we een principeverzoek voor planologische medewerking opgesteld, samen met een kring van omwonenden. In andere gemeenten zijn projecten in de verkennende fase.

Voor plan- en projectontwikkeling zet Zuidenwind altijd een speciale Projectontwikkelingsgroep op.