De Coöperwiek

In 2015 bouwde Zuidenwind haar eerste molen: de Coöperwiek, de middelste windturbine van Windpark Neer. De Coöperwiek is in 2015 met behulp van REScoopNL tot stand gekomen en was een samenwerkingsproject van drie burgercoöperaties: Meerwind, De Windvogel en Zuidenwind. 

De coöperaties Meerwind en De Windvogel hielpen Zuidenwind in 2015 met de financiering. Sinds september 2021 is Zuidenwind voor 100% eigenaar.

De Coöperwiek heeft een masthoogte van 98 meter; de tiphoogte met rechtopstaande wiek van 46 meter bedraagt 149 meter. Het maximale vermogen van de molen bedraagt 2,5 Megawatt (MW). Sinds 1 september 2015 produceert deze windturbine geheel volgens verwachting per jaar ongeveer 4,5 miljoen kWh aan groene stroom. Dat is voldoende voor circa 1.500 huishoudens.

Windpark Heibloem

De twee molens van Windpark Heibloem zijn in 2020 gebouwd. Ze liggen in het verlengde van de vijf molens van Windpark Neer en zijn volledig in coöperatief beheer gerealiseerd. De molens hebben grotere wieken (74,5m) dan de Coöperwiek. Omdat ook de mast iets hoger is, komt de tiphoogte uit op 200 meter.

De molens (type Nordex Delta 4000) wekken per stuk veel meer groene stroom op dan oudere modellen, samen zo’n 20 tot 25 miljoen kWh/jaar. De twee nieuwe molens samen produceren evenveel als de vijf oudere turbines van windpark Neer, samen genoeg voor ongeveer 8.000 huishoudens.

Meer informatie over dit project in het interview met Hier Opgewekt en in het artikel Wat doet schone energie met omwonenden van Natuur & Milieu.

Windpark Ospeldijk

In nauwe samenwerking met Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) bouwde Zuidenwind in Nederweert aan de Ospeldijk vier windmolens; twee zijn eigendom van Zuidenwind en twee van WML.
De vier windmolens kwamen in 2021 gereed en leveren naar verwachting jaarlijks circa 45 miljoen kWh aan groene stroom. Dat is voldoende voor 16.000 huishoudens. Windpark Ospeldijk gaat echter gebruikt worden voor de elektriciteitsbehoefte van alle pompstations van WML. Zuidenwind verkoopt haar stroom aan WML. De groene stroom van Ospeldijk is meer dan voldoende voor de verduurzaming van de hele drinkwatervoorziening in Limburg.

De turbines in Ospeldijk zijn van hetzelfde type Nordex Delta 4000 als in Heibloem. De iets grotere ashoogte bedraagt 135 meter, de tiphoogte 209,5 meter en de wiekdiameter 149 meter.
Meer technische details vindt u in het Datasheet Nordex Delta 4000 en voor wie alle details wil weten, in de complete technische beschrijving.

Bekijk de tijdlijn van de bouw van WP Ospeldijk