Onze windparken

Zuidenwind is eigenaar van vijf ‘burgerwindmolens’ (klik op bijgaand kaartje): de Coöperwiek in Neer, de twee molens van Windpark Heibloem en twee windmolens van Windpark Ospeldijk. 
De bouw van deze molens is opvallend vlot verlopen omdat ze zijn gerealiseerd volgens de ‘Zuidenwind-methode’. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de omgeving vanaf het allereerste begin nauw wordt betrokken bij de plannen. Onze werkwijze trekt daarom vaak landelijke aandacht.

De Zuidenwind-methode

De coöperatieve aanpak van Zuidenwind verschilt in menig opzicht van de gangbare aanpak van projectontwikkelaars en beheermaatschappijen.

  • Vanaf de start betrekken wij de omgeving bij onze projecten. Iedereen kan meedoen.
  • Grondspeculatie gaan wij tegen door alle grondeigenaren in de omgeving van de turbine te betrekken bij de ontwikkeling van onze projecten. Dus niet alleen die enkele eigenaar die toevallig een turbine op zijn eigendom toestaat.
  • Onze projecten zijn en blijven in bezit van de coöperatie. Ze worden niet verkocht aan een investeerder ver weg.
  • Leden van de coöperatie kunnen tegen een aantrekkelijk rendement in onze projecten investeren. Zie ook Investeren in wind.
  • De winsten van onze projecten komen voor een belangrijk deel ten goede aan de regio en dragen bij aan het bevorderen van de leefbaarheid in de regio (zie ook Profijt omgeving).
  • Zo krijgt de omgeving met de komst van windenergie een inkomstenbron voor een periode van meer dan 15 jaar.
  • Een deel van de winst wordt besteed aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten.
  • De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk over alles wat er gebeurt.