Aanmeldformulier verduurzaming Verenigingsgebouwen

Toelichting bij het invullen van het formulier:

Met dit formulier kunnen verenigingen of clubs zich aanmelden voor het laten verduurzamen van hun accommodatie. Aanvragen zijn in eerste instantie bedoeld voor de verenigingsgebouwen / gemeenschapshuizen in Gemeente Nederweert.

Vervolgstappen:

– Als de aanvraag is ontvangen wordt deze doorgezet naar Projectbureau REScoop Limburg. Deze koppelt de aanvrager aan een energie-adviseur.

– De energie-adviseur neemt contact op met de contactpersoon om verdere benodigde/voorbereidende informatie op te vragen en een afspraak te maken voor een energiescan.

– Middels deze aanvraag kan er vervolgens subsidie/sponsoring toegekend worden door Zuidenwind en de Gemeente Nederweert voor een maatregel die is aangewezen in de duurzaamheidsscan.

– Insteek hierbij is zonnepanelen (maar andere maatregelen, mits onderbouwd zijn ook mogelijk).

– Zuidenwind en Gemeente Nederweert beoordelen de aanvraag voor sponsoring/ subsidie.

– Uitvoering van de verduurzaming vindt plaats in opdracht en beheer van vereniging zelf.