Aanleg van wegen (tijdelijk en permanent) en fundamenten molens