201730 januari
Zuidenwind overlegt met Wethouder Coumans

Bij de uitwerking van de principeverzoeken is het van belang ook de gemeente te betrekken.

20178 juni
Bijeenkomst grondeigenaren Ospeldijk

De ontwikkeling van een windpark volgens de coöperatieve methode begint met een bijeenkomst van alle grondeigenaren en inwoners in het projectgebied. Om duidelijk te maken dat het een serieus aanbod is, is ook de gemeente aanwezig.

201722 juni
Indiening principeverzoek Ospeldijk bij gemeente

20173 juli
Eerste informatiebijeenkomst project De Zoom

Newecoop en Pure Energie dienen ook een principeverzoek in voor het gebied rond De Zoom. Het plan wordt in drie bijeenkomsten gepresenteerd aan buurtverenigingen en omgeving. Daarbij komen ook de andere locaties ter sprake.

201719 juli
Uitnodiging project De Zoom aan dorpsraden

Newecoop  / Pure Energie bespreking en overleg uitvoering windplan.

201730 augustus
Bijeenkomst Heidebuurt over project De Zoom

Buurtvereniging Heidebuurt nodigt alle geïnteresseerden uit voor een informatiebijeenkomst, i.s.m. NEWECOOP.

201726 september
Gemeenteraad kiest voor het plan Ospeldijk

terug naar begin overzicht