Limburgse windstroom nu ook bij u thuis geleverd

Keten van duurzame energievoorziening geheel in burgerhanden Op 17 juli jl. tekende de Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV (EBN BV) een stroomcontract met leveringscoƶperatie Duurzame Energie Unie (DE Unie). De EBN BV is een samenwerkingsverband tussen drie burgercoƶperaties die gezamenlijk een windturbine bouwen te Neer in Limburg. Het afsluiten van dit contract betekent dat de hele … Lees meer