UITNODIGING voor HET FEEST VAN DE SAMENWERKING op zaterdag 14 september 2019 te Heibloem in Limburg

Op 14 september a.s. dragen onze collega-coƶperaties De Windvogel en Meerwind hun eigendomsaandeel van windturbine De Coƶperwiek feestelijk over aan Zuidenwind. Hiermee wordt onze windenergiecoƶperatie volledig eigenaar van deze turbine. Deze mijlpaal onderstreept de toegenomen kracht van ons burgerinitiatief en de grote waarde van onderlinge samenwerking bij de energietransitie.Ā We vieren ook dat Zuidenwind inmiddels sterk … Meer lezen