Menu Close

UITNODIGING voor HET FEEST VAN DE SAMENWERKING op zaterdag 14 september 2019 te Heibloem in Limburg

Op 14 september a.s. dragen onze collega-co√∂peraties De Windvogel en Meerwind hun eigendomsaandeel van windturbine De Co√∂perwiek feestelijk over aan Zuidenwind. Hiermee wordt onze windenergieco√∂peratie volledig eigenaar van deze turbine. Deze mijlpaal onderstreept de toegenomen kracht van ons burgerinitiatief en de grote waarde van onderlinge samenwerking bij de energietransitie.¬†We vieren ook dat Zuidenwind inmiddels sterk … Lees meer