5. Organisatie en financien

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) voor onze windprojecten is toegekend door het ministerie van Economische Zaken voor windpark Ospeldijk (2018), Heibloem (2018) en ook de Cooperwiek (2014). De subsidie is een aanvulling op de marktprijs voor energie om te zorgen dat duurzame productiemethoden rendabel kunnen worden geĆ«xploiteerd. Wanneer de marktprijs hoger is dan de basis-elektriciteitsprijs voor het project, vervalt de subsidie voor dat jaar. Dat is sinds augustus 2021 het geval. Aanvullende informatie:Ā SDE+ subsidieregeling

Voor de voorbereidingskosten en de bouw van 1 windmolen is ca. 4 miljoen euro nodig. Dit bedrag wordt bijeengebracht met eigen vermogen (ca. 0,8 miljoen) en vreemd vermogen (ca. 3,2 miljoen). Het vreemd vermogen wordt ingebracht als lening door een nader te bepalen bank. Zowel het vreemd vermogen als het eigen vermogen worden ingebracht in een aparte BV.

Nieuwe ontwikkelingen worden uit de reserves van de windparken betaald.De leden lopen daarin gƩƩn risico.

Zuidenwind is 100 % eigenaar van haar windparken. Tussen de coƶperatie en de BV's is een bestuurdersstatuut vastgesteld. Daarin is geregeld dat de bestuurders van de BV zich houden aan de doelen van de coƶperatie. De bestuurders van de BV's komen voort uit het bestuur van Zuidenwind. De algemene aandeelhouders vergadering wordt door het voltallige bestuur van Zuidenwind gevormd. Ook fiscaal vormen de BV's met de coƶperatie een eenheid.

naar begin vraag en antwoord