Windmolen ‘De coöperwiek’

Onze eerste windmolen heet ‘De Coöperwiek’. Hij is op 1 september 2015 stroom gaan leveren. De windmolen is met behulp van REScoopNL tot stand gekomen en daardoor een samenwerkingsproject van drie burgercoöperaties: MeerwindDe Windvogel en Zuidenwind. Zuidenwind is voor de helft eigenaar, de twee andere coöperaties zijn beiden voor een kwart eigenaar van deze windmolen.

Onze windmolen 

De windmolen heeft een masthoogte van 98 meter, de tiphoogte met rechtopstaande wiek bedraagt 144 meter. De firma Enercon bouwde de turbine. Deze molen past goed in het Windpark Neer. Het maximale vermogen van de windmolen bedraagt 2,5 Megawatt (MW). Dat levert de molen bij krachtige wind. Hij levert stroom naar gelang het waait, maar naar schatting per jaar ca. 4,5 miljoen kWh (90% kans). Dat is genoeg voor ongeveer 1.200 huishoudens.

De gemiddelde windsnelheid op ashoogte (98 meter) is zo’n 6 meter/seconde. De Coöperwiek heeft een iets grotere rotor dan de andere vier windmolens (92 meter i.p.v. 82 meter), waardoor er genoeg stroom wordt opgewekt om een rendabel project te hebben.

De Coöperwiek – onze windturbine – is eigendom van uitsluitend burgers. De coöperatie Zuidenwind bezit 50% van de aandelen en twee andere coöperaties De Windvogel en Meerwind elk 25%. De beide andere coöperaties hielpen Zuidenwind bij de bouw en financiering van de turbine.

Vier molens in het windpark zijn niet van de burgers

De windmolen is de vijfde in het windpark Neer. Eigenlijk is het de derde molen, want hij staat precies in het midden in een rij van vijf windmolens. Het windpark ligt langs de fietsknooppuntenroute, tussen nummer 19 en 23. Langs dit fietspad, vlak bij molen 4, is een vrij toegankelijke picknickplaats ingericht met een informatiepaneel over windenergie en windpark Neer. Ook vindt u hier een elektronische display met de actuele energieopbrengst en de totale energieproductie die is gerealiseerd door de vier molens van het windpark Neer. Het windpark is door de eigenaars verkocht aan de Japanse firma Eurus. De winsten van de vier molens in het park gaan nu naar deze eigenaren in Japan.

Duurzame sociale innovatie

Met de opbrengsten van de Coöperwiek stimuleert Zuidenwind duurzame en sociale projecten voor de omgeving. Dat is anders dan bij gangbare windparken van projectontwikkelaars. Alle leden van Zuidenwind beslissen gezamenlijk welke projecten hiervoor in aanmerking komen. We hebben ervoor gekozen om de omwonenden met organisatie, netwerk en financieel te helpen om glasvezel internet aan te leggen, waardoor   de bewoners en bedrijven in de omgeving van de Coöperwiek zijn aangesloten op snelwerkend internet. Is dat niet sociaal en duurzaam?

http://www.limburger.nl/cnt/dmf20151027_00000157/blijven-steken-in-de-jaren-90

De bouw

Bekijk hier de film over de bouw.

Foto’s van de bouwplaats

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hijswerkzaamhedenmonteur op rotor in lucht juli 2015Burgerwindtrubine Neer in aanbouw