Visie

Visie

Duurzaamheid is het sleutelwoord voor het oplossen van ons energievraagstuk en de daaraan gekoppelde milieuproblemen. Naast het efficiënt en spaarzaam gebruik van energie zal het aandeel van duurzame bronnen in de totale energievoorziening drastisch moeten toenemen.

We zullen alle mogelijkheden moeten benutten die de natuur en de techniek ons bieden. Het is inmiddels bewezen dat opwekking van energie uit windmolens op het land een haalbare optie is. Weliswaar is de opbrengst lager dan die van vergelijkbare windparken aan de kust, maar het blijkt dat met steun van de overheid projecten op land rendabel zijn.