Missie

Missie

Zuidenwind ziet het als haar missie om de productie en het gebruik van windenergie te stimuleren. Ze richt zich daarbij op:

  • Participatie:
    • Betrokkenen investeren in windmolens in hun omgeving;
    • Betrokkenen gebruiken zelf de opgewekte energie van de windmolens in hun omgeving;
  • Projectontwikkeling en advies;
  • Inbreng van kennis en kunde (voorlichting en educatie).

Zuidenwind wil voor en met leden duurzame energie opwekken. Deze energie kan door leden en door derden worden gebruikt.

De coƶperatie is een geschikte organisatievorm om dit doel te kunnen bereiken. De leden spelen een grote rol in het bepalen van het beleid van de coƶperatie. Zij dragen ook zelf bij in de financiering van windparken en kunnen daarbij profiteren van de opbrengsten.

Zuidenwind is een organisatie, gestoeld op praktisch idealisme, met een gezond gevoel voor rendement en met oog voor de mens en het Limburgse landschap. Zuidenwind wil het Limburgs publiek eerlijk informeren over alle aspecten van windenergie op land: zowel over nut en noodzaak als over het scheiden van feiten en fabels. Zij wil het draagvlak voor windenergie vergroten door omwonenden actief te betrekken bij de opzet en exploitatie van nieuw te ontwikkelen windparken. Zuidenwind wil haar kennis en ervaring inzetten om nieuwe projecten te initiƫren en de burgers hierbij te ondersteunen. Zij wil als professionele organisatie een betrouwbare partner zijn voor burgers, overheden en zakelijke partners.