Over Zuidenwind

Heeft u er wel eens over nagedacht hoe lang olie en aardgas nog betaalbaar zijn? Of hoe groot de voorraden fossiele brandstoffen eigenlijk zijn?

Zuidenwind wil een impuls geven aan duurzame energie in Limburg, door duizenden huishoudens in Limburg te voorzien van schone elektriciteit. Hoe? Door samen met u windturbines te plaatsen op geschikte locaties.

Samen met u

Zuidenwind is een coƶperatie voor windenergie. De coƶperatie heeft als doel het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Als coƶperatie willen we mensen bij elkaar brengen die gezamenlijk het financieel mogelijk maken om projecten met duurzame energie te realiseren. Heeft u belangstelling om hieraan mee te werken neem dan contact met ons op.

Filmpjes

http://www.regioleudal.tv/video/windmolen-roggel-in-gebruik/