Menu Close

Omgevingsfonds Windpark Heibloem

Met de bouw van windpark Heibloem heeft coöperatie Zuidenwind een omgevingsfonds ingericht. In het fonds wordt jaarlijks een bedrag van € 1,- per geproduceerde MWh gestort, wat neerkomt op een jaarlijks budget van ongeveer € 20.000,-. Aansluitend bij de coöperatieve benadering is het fonds bedoeld voor gemeenschappelijke duurzame projecten en níet voor individuele uitkeringen. Een adviescommissie van het omgevingsfonds selecteert ieder jaar één of meer projecten (ideeën/initiatieven). Voor meer details over het omgevingsfonds verwijzen we je graag naar het Kader Omgevingsfonds Burgerwindpark Heibloem.

De eerste openstellingsronde voor projectaanvragen uit het omgevingsfonds loopt van 15 juli t/m 15 september 2020. Wij hopen vele aanvragen te mogen ontvangen!

De adviescommissie zal een projectaanvraag beoordelen volgens onderstaande criteria.

 • heeft betrekking op verduurzaming of verbetering leefbaarheid (NB. Heeft betrekking op sociale en ecologische component) van een buurt, bedrijventerrein of een branche in Heibloem of haar invloedssfeer.
   • Een individuele actie, zoals zon-pv of een elektrische laadpaal voor één woning zal niet worden gehonoreerd. 
   • Hoewel wij een Heibloem-fonds zijn en voorkeur geven aan projecten in een sfeer van 2 km om het windpark Heibloem, nemen wij inzendingen uit de nabije regio ook in behandeling. De projectlocatie mag zich tot circa 5 km buiten de invloedssfeer van windpark Heibloem bevinden.
 • levert een aantoonbare bijdrage aan CO2-reductie, een bijdrage aan energiebesparing, aan een circulaire economie of aan hergebruik van grondstoffen;
 • heeft duidelijk de financiële steun van het omgevingsfonds nodig om tot stand te komen;
 • wordt door de indiener zelf uitgevoerd, al dan niet samen met anderen;
 • brengt een mentaliteitsverandering teweeg, die verband houdt met energiebesparing, duurzaamheid, of circulaire economie;
 • heeft geen winstoogmerk, is dus niet commercieel;
 • moet praktisch uitvoerbaar zijn en dient binnen één jaar gerealiseerd te kunnen zijn (van start tot afronding);
 • kan binnen zes maanden na toekenning van de financiële bijdrage door het bestuur van Zuidenwind starten.

Genoemde criteria geven de denkrichting aan op basis waarvan de selectie plaatsvindt. Charmante en opvallende ideeën die deels buiten deze criteria vallen, zullen zeker meegenomen worden in de beoordeling.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met leden van de adviescommissie:

Met onderstaand formulier kun je een aanvraag voor financiering door het Omgevingsfonds Heibloem indienen.