Projecten Leudal

In Leudal heeft de gemeenteraad besloten om aan twee windprojecten planologische medewerking te verlenen:

 

Project Boerderijweg Leudal – Initiatiefnemer Zuidenwind

Het belangrijkste project van Zuidenwind is de uitbreiding van het bestaande Windpark Neer. Op dit moment staan er vijf windmolens in een lijn. Wij willen deze lijn verlengen met twee windmolens, die volledig in coöperatief beheer worden gebouwd. Bij de gemeente Leudal is een verzoek neergelegd voor medewerking aan de realisatie ervan. Het omgevingsproces is gestart en er is een positieve waardering van het windpanel. De gemeente besloot op 26 september 2017 positief over planologische medewerking en daardoor kan de bouwvergunning in 2018 worden verwacht. Zuidenwind en de coöperatie Boerderijweg e.o. richten een omgevingsfonds in voor projecten in de buurt.

De twee windmolens zullen grotere wieken hebben dan de Coöperwiek en ook een iets hogere mast. De molens brengen daardoor bijna twee keer zoveel groene stroom op als de Coöperwiek. Bij elkaar zal dat rond de 18 miljoen kWh zijn. De Coöperwiek levert 4,5 miljoen kWh.

 

Project Kookepan Leudal – Initiatiefnemer Leudal Energie

In het gebied Kookepan bij Neer is Leudal Energie bezig met de realisatie van de bouw van drie windmolens. Het omgevingsproces is gestart en ook hier is een positieve waardering van het windpanel. Er is een principeverzoek ingediend bij de gemeenteraad voor medewerking. Het plan voorziet in de bouw van drie windmolens die volledig in coöperatief beheer worden gebouwd. De gemeente Leudal heeft op 26 september 2017 ook voor dit project een positief besluit genomen over planologische medewerking.

In de commissie Fysiek is op 12 september 2017 gesproken over de twee bovenstaande projecten. U kunt hier het verslag van deze vergadering lezen.