Duurzaam Door

Onlangs hebben Zuidenwind en REScoop-Limburg het rapport ‘Coöperatief ondernemen met Wind’ aangeboden aan Ab Brokking, Beleidsmedewerker Energie van de provincie Limburg. Hiermee is het project ‘Duurzaam Door’ voor ons afgerond.
Duurzaam Door is een kennisprogramma voor sociale innovatie van de provincie Limburg. In 2015 heeft Zuidenwind een projectvoorstel gemaakt voor het versterken van de coöperaties in Midden-Limburg en het opzetten van coöperatieve windparken. We zijn direct aan de slag gegaan en hebben samen met de andere coöperaties REScoop-Limburg opgericht en de coöperatieve aanpak uitgewerkt. Ook is met onze steun de nieuwe coöperatie NEWECOOP opgericht.

Het resultaat van ons Duurzaam Door project:

  • Een redelijk werkende koepel van lokale energiecoöperaties: REScoop-Limburg
  • Vier principeverzoeken in behandeling genomen door de gemeenten met het perspectief op 10 coöperatieve molens
  • Eén nieuwe energiecoöperatie opgericht, NEWECOOP
  • Vele mensen actief betrokken bij de ontwikkeling van windenergie

Het rapport is geschreven door Jelle Vegt, werkzaam voor het Servicepunt ‘Energie Lokaal Limburg’ in samenwerking met onze secretaris Albert Jansen.

 

Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

Rapport 'Coöperatief ondernemen met wind'
Rapport ‘Coöperatief ondernemen met wind’

Bijlagen bij het rapport:

Bijlage hoofdstuk 1

Bijlagen hoofdstuk 2

Bijlagen hoofdstuk 3, 3.1.1 t/m 3.1.4

Bijlagen hoofdstuk 3, 3.1.5 t/m 3.1.9

Bijlagen hoofdstuk 3, 3.1.10

Bijlagen hoofdstuk 4