Dorpsbewoners in Geldermalsen zijn blij met hun ‘winstmolens’.

In de Volkskrant van 11 juli 2022 staat een leuk artikel dat we graag met jullie delen.
Lees meer

Energietransitie in Limburg in beeld

In opdracht van de Provincie Limburg maakt RGB Media een serie van 10 afleveringen over de energietransitie in Limburg. Over de vraag of wij hier ook aan mee wilden werken,...
Lees meer

Nieuwe grasmaaier voor parochie Heibloem

Dankzij de vrijwilligers van de Parochie St. Isidorus ligt het gazon van het kerkhof in Heibloem er altijd netjes bij. Het kostte echter steeds meer moeite om hun oude grasmaaier...
Lees meer

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Over Zuidenwind

Zuidenwind is een coöperatieve vereniging van burgers. Iedereen kan lid worden. Het hoofddoel van de coöperatie is: meer windenergie realiseren. Dat doen we samen met de lokale bevolking. Ook de rendementen van een windmolen vloeien naar de lokale gemeenschap en de coöperatie.

Een burgercoöperatie is een vereniging van burgers, die samen een bepaald doel willen realiseren. Bij een coöperatieve vereniging bepalen de leden gezamenlijk het te voeren beleid. Zij houden ook toezicht op alles wat de coöperatie doet. Dit zijn de zeven coöperatieve principes, waarop ook de Coöperatie Zuidenwind is gebaseerd:

 1. Open en vrijwillig lidmaatschap. Iedereen kan lid worden.
 2. Democratische controle. De algemene ledenvergadering beslist.
 3. De mogelijkheid van financiële participatie. Alleen leden kunnen desgewenst investeren in de coöperatie.
 4. Autonomie en onafhankelijkheid. Zuidenwind is alleen van de leden.
 5. Transparante informatieverstrekking. Zuidenwind geeft eerlijke en objectieve informatie.
 6. Samenwerking. Zuidenwind werkt nauw samen met andere (energie)coöperaties.
 7. Grote lokale betrokkenheid. Zuidenwind werkt samen met de lokale bevolking aan projecten. Ook de lusten blijven in de regio en dragen bij aan een grotere leefbaarheid.

Dat is heel eenvoudig. Als lid betaalt u bij uw aanmelding eenmalig een kapitaalinleg van € 10,- en vervolgens € 10,- per jaar aan contributie.  Het eerste jaar betaalt u dus zelf eenmalig totaal € 20,- en de daaropvolgende jaren € 10,- per automatische incasso.

U kunt lid worden door het lidmaatschapsformulier in te vullen en te verzenden (zie rechtsonder op deze pagina, onder Gegevens van Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.).

Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat uw geld binnen is op de bankrekening van de Coöperatie Zuidenwind. U krijgt daarna van ons een bevestiging met uw lidnummer toegestuurd.

Het inschrijfgeld van de leden vormt het werkkapitaal van de coöperatie. Met dat geld wordt de organisatie opgebouwd en kunnen we duurzame energieprojecten in Limburg realiseren. De coöperatie is betrokken bij diverse energie-initiatieven.

De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de vereniging en in overeenstemming met ons privacyreglement.

U betaalt eenmalig een kapitaalinleg van € 10,- en  voor het eerste jaar € 10,- aan contributie. Het cadeau heeft dus een waarde van € 20,-.

U kunt het cadeaulidmaatschap schenken door het cadeaulidmaatschapformulier in te vullen en te verzenden (zie rechtsonder op deze pagina, onder Gegevens van Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.). Indien u meerdere cadeaulidmaatschappen wilt schenken, vul dan a.u.b. per cadeaulidmaatschap één formulier in.

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat uw geld binnen is op de bankrekening van de Coöperatie Zuidenwind.

Na uw aanmelding stuurt Zuidenwind een speciale welkomstbrief aan degene aan wie u schenkt met uw eigen tekst, die u op het formulier kunt invullen. U krijgt van ons een bevestiging toegestuurd. 

De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de vereniging en in overeenstemming met ons privacy-reglement.

Van links naar rechts: Bovenste rij:
Thea Jedeloo, Jan-Willem Westra (penningmeester), Albert Jansen (secretaris), John Schoonbroodt (voorzitter)
Onderste rij:
Andres Bauer, Geert de Blécourt

De Algemene vergadering kiest het bestuur van de coöperatie.

Duurzaamheid is het sleutelwoord voor het oplossen van ons energievraagstuk en de daaraan gekoppelde klimaatproblemen. Naast een efficiënt en spaarzaam gebruik van energie zal het aandeel van duurzame bronnen in de totale energievoorziening drastisch moeten toenemen. Nu is dat aandeel nog minder dan 20%.

We zullen alle mogelijkheden moeten benutten die de natuur en de techniek ons bieden. Het is inmiddels bewezen dat opwekking van energie uit windmolens ook in Limburg een rendabele optie is.  Met een spreiding van projecten over heel Nederland draagt iedereen zijn steentje bij. Bovendien is er bij een goede spreiding van energieprojecten over alle provincies minder transport van energie noodzakelijk. Zuidenwind zet zich daarom ten volle in voor meer windenergie in Limburg.

Zuidenwind ziet het als haar missie om de productie en het gebruik van windenergie te stimuleren. 

De coöperatie is een democratische organisatievorm om dit doel te kunnen bereiken. De leden bepalen immers het beleid van de coöperatie. Zij kunnen desgewenst ook zelf bijdragen aan de financiering van windparken en daarbij profiteren van de opbrengsten. 

Zuidenwind is een organisatie, gestoeld op praktisch idealisme, met een gezond gevoel voor rendement en met oog voor de mens en het Limburgse landschap. Zuidenwind wil burgers eerlijk en transparant informeren over alle aspecten van windenergie. Zij wil het draagvlak voor windenergie vergroten door omwonenden actief te betrekken bij de opzet en exploitatie van nieuw te ontwikkelen windparken. Zuidenwind wil haar kennis en ervaring ook inzetten om nieuwe projecten te initiëren en om andere energiecoöperaties te ondersteunen. Zij wil als professionele organisatie een betrouwbare partner zijn voor burgers, overheden en zakelijke partners.

Zuidenwind streeft in Limburg twee doelen na:

 1. Het stimuleren van een efficiënt gebruik van duurzame energie en
 2. het produceren van duurzame energie met name via windmolens.

Zuidenwind tracht deze doelen te bereiken

 1. door het geven van voorlichting en educatie over duurzame energie en
 2. door het ontwikkelen en realiseren van hoofdzakelijk windmolens op een coöperatieve wijze.

De coöperatieve aanpak van Zuidenwind verschilt in menig opzicht van de gangbare aanpak van projectontwikkelaars en beheermaatschappijen.

 • Vanaf de start betrekken wij de omgeving bij onze projecten. Iedereen kan meedoen.
 • Grondspeculatie gaan wij tegen door alle grondeigenaren in de omgeving van de turbine te betrekken bij de ontwikkeling van onze projecten en niet alleen die enkele eigenaar die toevallig een turbine op zijn eigendom toestaat.
 • Onze projecten zijn en blijven in bezit van de coöperatie. Ze worden niet verkocht aan een investeerder ver weg.
 • Leden van de coöperatie kunnen tegen een aantrekkelijk rendement in onze projecten investeren. Meer informatie hierover staat elders op onze website.
 • De winsten van onze projecten komen voor een belangrijk deel ten goede aan de regio en dragen zo doende bij aan de het bevorderen van de leefbaarheid in de regio.
 • Met de komst van windenergie krijgt de omgeving op deze wijze een inkomstenbron voor een periode van meer dan 15 jaar.
 • Een deel van de winst wordt verder besteed aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten.
 • De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk over al hetgeen er gebeurt.

Projecten van Zuidenwind

Zuidenwind wil in Limburg meer coöperatieve windmolens realiseren. Ultimo 2019 staat er één burgerwindmolen in geheel Limburg: de Coöperwiek in Neer. Inmiddels heeft Zuidenwind twee nieuwe windmolens in Heibloem gerealiseerd. Gelijktijdig wordt hard gewerkt aan de realisatie van nog eens twee windmolens in Ospeldijk.

Informatie over de projecten van Zuidenwind

In nauwe samenwerking met Newecoop – de energiecoöperatie Nederweert – en de  Waterleiding Maatschappij Limburg ontwikkelt Zuidenwind in Nederweert aan de Ospeldijk een viertal windmolens; twee worden eigendom van Zuidenwind en twee zijn van de Waterleiding Maatschappij Limburg. 

De voortgang van de bouw is hier op de voet te volgen. 

De vier windmolens op het Park Ospeldijk zullen naar verwachting jaarlijks circa 45 miljoen kWh aan groene stroom gaan leveren; voldoende energie voor 16.000 huishoudens.

De turbines zijn van het zelfde type als die van de molens in Heibloem: Nordex Delta 4000

De locatie van Windturbine 4 van Zuidenwind wordt zichtbaar

De 2 molens van Windpark Heibloem liggen in het verlengde van de lijn van de 5 molen van Windpark Neer en zijn volledig in coöperatief beheer gebouwd. 

Deze windmolens hebben grotere wieken dan de Coöperwiek en ook een iets hogere mast. De molens brengen daardoor minstens twee keer zoveel groene stroom op als de Coöperwiek. 

 • 2 Turbines: Nordex N149 4,5 MW
 • Ashoogte: 125 meter
 • Rotordiameter: 149 meter
 • Wieklengte: 74,5 meter
 • Tiphoogte: 200 meter
 • De turbines staan 540 meter uit elkaar
 • Fundering op staal : géén heipalen!

 • Het fundament bestaat uit een betonnen ring met een diameter van 26 meter en 3,5 m diep
 • 780 m³ beton aangevoerd in 65 betonwagens
 • Versterkt met 77.000 kg wapeningsstaal.
 • Aansluiting op het Enexis stroomnet
 • Verwachte groene stroomproductie vanaf mei 2020: 20 tot 25 miljoen kWh/jaar, genoeg voor tenminste 8.000 huishoudens

Bekijk het complete fotoverslag van de bouw van WP Heibloem

De eerste openstellingsronde voor projectaanvragen uit het omgevingsfonds loopt van 15 juli t/m 15 september 2020. Ga voor informatie over dit fonds en voor het aanmeldingsformulier naar Omgevingsfonds Windpark Heibloem

Het windpark Heibloem wordt ‘aangekleed met groen’, o.a. door de aanplant van een voedselbos. Dit gebeurt door leden van de vereniging met groene vingers of met de ambitie die te krijgen. 

Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. Denk aan vruchten en noten, maar ook aan eetbare bladeren. De biodiversiteit en productiviteit van een voedselbos zijn gevarieerd en hoog. Het geheim van een succesvol voedselbos is dat je de natuur het werk laat doen. Niet spitten, wieden, schoffelen, maar na de aanplant ervan de grond de rust gunnen die nodig is om een gezond bodemleven te ontwikkelen.

Met de aanleg van dit voedselbos, in de nabije toekomst aangevuld met een plukweide, zorgt Coöperatie Zuidenwind voor een zorgvuldige inpassing van de windturbines in het landschap (jonge ontginningen van de Peel). Nieuwsgierig geworden? In de loop van 2021 zal bij de ingang van het windpark een informatiepunt worden ingericht. Hier kom je meer te weten over Coöperatie Zuidenwind en haar werkwijze, het windpark en haar molens, de geschiedenis van dit landschap door de eeuwen heen en natuurlijk ook dit voedselbos.

Plantdagen 5 en 12 december

De Coöperwiek, de middelste windturbine in het Windpark Neer, is het eerste project dat Zuidenwind in 2015 met succes én in een recordtempo afrondde.

De Coöperwiek is met behulp van REScoopNL tot stand gekomen. Het was  een samenwerkingsproject van drie burgercoöperaties: MeerwindDe Windvogel en Zuidenwind. Op dit moment zijn er nog twee coöperaties eigenaar: Zuidenwind en Meerwind. Zuidenwind is voor 81% eigenaar, Meerwind voor 19%. De komende jaren neemt Zuidenwind ook deze aandelen over, zodat uiteindelijk Zuidenwind volledig eigenaar wordt van de Coöperwiek.

De Coöperwiek heeft een masthoogte van 98 meter; de tiphoogte met rechtopstaande wiek van 46 meter bedraagt 144 meter. De firma Enercon bouwde de turbine. Het maximale vermogen van onze windmolen bedraagt 2,5 Megawatt (MW). De gemiddelde windsnelheid op ashoogte (98 meter) is zo’n 6 meter/seconde.

Vanaf 1 september 2015 produceert deze windturbine geheel volgens verwachting ongeveer 4,5 miljoen kWh aan groene stroom. Dat is voldoende stroom voor circa 1500 huishoudens.

Productie Windturbines en Activiteiten molenaars

Op deze site kunt u elke maand de actuele opbrengst van de Coöperwiek en Windpark Heibloem volgen. De grafieken laten de stroomproductie per dag zien. De rode lijn geeft de windsnelheid weer.

Productie Windturbines

Hier komen TZT de prestaties van WP Ospeldijk

Opbrengst Windpark Heibloem juni 2021
Juni 2021: 876.001 kWh

Opbrengst De Coöperwiek juni 2021
Juni 2021: 155.932 kWh

Opbrengst windparken cumulatief
Opbrengst windparken cumulatief

Activiteiten van de molenaars van Zuidenwind

De molenaarscommissie van de Coöperatie Zuidenwind zorgt er voor dat de Coöperwiek in Neer optimaal draait en produceert. Tot nu toe met een geweldig resultaat. Regelmatig inspecteren de zes molenaars de molen. Jo Hobus houdt dagelijks gedetailleerd alle productieresultaten bij.

De molenaars van de Coöperwiek zijn:

 • Andres Bauer
 • Jos Hannen
 • Jo Hobus
 • Alex Janssen
 • Bas Korten
 • Jo Kunnen

Op 8 december 2015 hebben Jos Hannen, Albert Jansen, Alex Janssen en Jo Kunnen na een intensieve training het certificaat ‘Veilig klimmen en redden op hoogte’ gehaald. Met dit certificaat zijn zij bevoegd om gasten naar de gondel te begeleiden. Door maandelijkse trainingen houden zij hun vaardigheden op peil. In maart 2018 hebben deze vier molenaars een herhalingstraining gevolgd en is het certificaat verlengd. Sinds 2018 zijn Andres Bauer en Bas Korten de molenaarscommissie komen versterken. Ook zij hebben in maart 2018 het klimbrevet gehaald. 

Naast gecertificeerde molenaars beschikt Zuidenwind ook over een viertal molengidsen. Dit zijn:

 • Léon Porankiewicz
 • Lei Veugelers
 • Eric Visschers
 • André Vollenberg

De molengidsen zijn actief bij het ontvangen en informeren van bezoekers aan de Coöperwiek. Een van de doelen van onze coöperatie is om iedereen die in windenergie geïnteresseerd is zo objectief mogelijke informatie te verstrekken. Jaarlijks bezoeken diverse scholen en verenigingen onze windmolen. Ze worden dan gastvrij door een molengids ontvangen en kunnen de molen van buiten en van binnen bekijken.

Sinds 2019 staat er bij de molen een afdak, zodat bij minder goed weer gasten toch droog te woord kunnen worden gestaan.

Iedereen die een keer een bezoek aan een windmolen wil brengen is welkom. Leden van Zuidenwind kunnen zelfs onder begeleiding van een gecertificeerd molenaar een klimtocht naar de gondel op 98 meter hoogte maken.

Open inloop elke derde zaterdag van de maand

De Coöperwiek is iedere derde zaterdagochtend van de maand (met uitzondering van de maanden november t/m februari) van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend voor publiek. U kunt dan geheel vrijblijvend een kijkje komen nemen binnen in de mast. Er zijn molenaars en molengidsen aanwezig, die u alles kunnen uitleggen over de techniek van deze moderne windmolen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. De poort naar de (middelste) molen rechts van de boerderij staat op deze ochtenden open.

In beperkte mate bestaat er bij goed weer (en weinig wind) de mogelijkheid voor leden om een bezoek te brengen aan de gondel van de molen op 98 meter hoogte. Een bezoek aan de gondel  duurt  ongeveer 45 minuten.

Geïnteresseerde leden dienen zich hiervoor vooraf te melden via info@zuidenwind.org. Een bezoek aan de gondel geschiedt geheel op eigen risico en vindt plaats onder de deskundige begeleiding van twee gecertificeerde molenaars van Zuidenwind.

Het is mogelijk om met een groep / vereniging / familie een excursie naar onze windturbine in Neer te boeken. Een excursie gaat natuurlijk over duurzame energie en windenergie in het bijzonder. Een excursie kan bestaan uit louter een bezoek aan de molen, doch kan ook vooraf worden gegaan door een lezing op een locatie in de buurt van de molen.
Helaas kunnen door
de maatregelen rondom Corona momenteel geen excursies worden ingepland.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op via info@zuidenwind.org.

Een voorbeeld is de excursie van IVN-Roermond 

Excursies voor scholen

Voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs organiseren we in samenwerking met het Bezoekerscentrum Leudal aparte excursies naar de Coöperwiek. Neem hiervoor vrijblijvend contact op via info@zuidenwind.org.

Investeren in wind

Als lid kunt u investeren in  Zuidenwind. Met deze investeringen bouwen we op dit moment de nieuwe coöperatieve windparken Heibloem en Ospeldijk. De algemene ledenvergadering bepaalt jaarlijks de hoogte van de uit te keren rente op een participatie. Vanaf 2015 werd jaarlijks 5% aan rente uitgekeerd, in 2020 was dit 6%.

De wijze van investeren is geregeld in het Participatiereglement van Zuidenwind. Meer informatie vindt u ook in de Toelichting op het Participatiereglement.

Door het kopen van participaties kunt u bij Zuidenwind investeren in windenergie. Elke participatie heeft een waarde van € 100,-. Een participatie is feitelijk een lening aan de coöperatie. Jaarlijks beslist de algemene ledenvergadering hoeveel nieuwe participaties er worden uitgegeven en hoeveel participaties door de coöperatie kunnen worden afgelost.

Op dit moment geldt er een investeringsstop. Van de extra participaties die in 2021 worden uitgegeven, is echter nog een beperkt aantal beschikbaar. Dit geeft leden die minder dan € 5.000 hebben ingelegd de mogelijkheid hun participaties aan te vullen tot maximaal 50. Bent u lid en wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een e-mail naar administratie@zuidenwind.org. Voor de acceptatie van deze participatieaankopen geldt de volgorde van binnenkomst van de participatie-overeenkomst.

Investeren in Zuidenwind is voorbehouden aan leden. Wanneer u wilt investeren, vult u de participatieovereenkomst in en geeft u aan, hoeveel participaties u wilt kopen. Deze overeenkomst stuurt u ondertekend op naar administratie@zuidenwind.org.

Tegelijk stort u het aankoopbedrag op de rekening van de Coöperatie Zuidenwind (zie rechtsonder op deze pagina, onder Gegevens van Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.) onder vermelding van uw lidnummer en het aantal aan te kopen participaties. Na ontvangst van de participatieovereenkomst en het bedrag op onze rekening ontvangt u een bewijs van participatie. Op dit bewijs staat het aantal door u gekochte participaties vermeld.

Investeringen in Zuidenwind vallen buiten het toezicht van de AFM. Een investering in Zuidenwind is niet helemaal vrij van risico. De participaties zijn achtergesteld bij de leningen van de banken. Het kan altijd meer of minder waaien. In 2015, 2016, 2017, 2018 en ook over 2019 keerde Zuidenwind 5% rente uit over alle participaties. In 2020 was dit zelfs 6%.

Heeft u nog vragen hierover dan kunt u deze altijd via ons contactformulier stellen.

Veel gestelde vragen en Nieuwsbrieven

Misschien zit uw vraag tussen veel al eerder gestelde vragen. Anders kunt u altijd via ons Contactformulier (zie rechtsonder op deze pagina, onder Gegevens van Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.). uw vraag aan ons stellen. We zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Periodiek verzorgt het bestuur van de coöperatie een nieuwsbrief met actuele informatie over Zuidenwind. U kunt zich hieronder aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief Zuidenwind

Alle tot nu toe verschenen nieuwsbrieven zijn hieronder weergegeven. Zij geven een prachtig beeld van alle activiteiten van Zuidenwind gedurende de afgelopen jaren.

Nieuwsbrief Zuidenwind #40, 10 april 2021

Nieuwsbrief Zuidenwind #39, 15 februari 2021

Nieuwsbrief Zuidenwind #38, 22 november 2020

Nieuwsbrief Zuidenwind #37, 27 september 2020

Nieuwsbrief Zuidenwind #36, 26 mei 2020

Nieuwsbrief Zuidenwind #35, 12 april 2020

Nieuwsbrief Zuidenwind #34, 27 januari 2020

Nieuwsbrief Zuidenwind #33, 15 december 2019

Nieuwsbrief Zuidenwind #32, 17 november 2019

Nieuwsbrief Zuidenwind #31, 5 oktober 2019

Nieuwsbrief Zuidenwind #30, 10 augustus 2019

Nieuwsbrief Zuidenwind #29, 8 juni 2019

Nieuwsbrief Zuidenwind #28, 8 april 2019

Nieuwsbrief Zuidenwind #27, 28 januari 2019

Nieuwsbrief Zuidenwind #26, 16 december 2018

Nieuwsbrief Zuidenwind #25, 13 oktober 2018

Nieuwsbrief Zuidenwind #24, 25 juli 2018

Nieuwsbrief Zuidenwind #23, 24 mei 2018

Nieuwsbrief Zuidenwind #22, 25 maart 2018

Nieuwsbrief Zuidenwind #21, 25 februari 2018

Nieuwsbrief Zuidenwind #20, 27 januari 2018

Nieuwsbrief Zuidenwind #19, 19 december 2017

Nieuwsbrief Zuidenwind #18, 24 oktober 2017

Nieuwsbrief Zuidenwind #17, 2 september 2017

Nieuwsbrief Zuidenwind #16, 24 juni 2017

Nieuwsbrief Zuidenwind #15, 23 april 2017

Nieuwsbrief Zuidenwind #14, 26 maart 2017

Nieuwsbrief Zuidenwind #13, 10 februari 2017

Nieuwsbrief Zuidenwind #12, 15 januari 2017

Update Nieuwsbrief Zuidenwind #11-1 5 december 2016

Nieuwsbrief Zuidenwind #11: 21 november  2016

Nieuwsbrief Zuidenwind #10: 13 oktober 2016

Nieuwsbrief Zuidenwind #9: 21 april 2016

Nieuwsbrief Zuidenwind #8: 25 maart 2016

Nieuwsbrief Zuidenwind #7: februari 2016

Nieuwsbrief Zuidenwind #5: 25 augustus 2015

Nieuwsbrief Zuidenwind #4: 10 juli 2015

Nieuwsbrief Zuidenwind #3: 13 mei 2015

Nieuwsbrief Zuidenwind #2: 3 april 2015

Nieuwsbrief Zuidenwind #1

Gegevens van Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.

 • Adres: Pannenweg 243;    6031RK Nederweert
 • BANK:  IBAN NL97 RABO 0131 5095 51
 • KvK nummer: 53242130 / BTW: 8508.06.781.B.01
 • Email: info@zuidenwind.org

Wilt u ons een vraag stellen, stuur dan een e-mail naar info@zuidenwind.org.  Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wilt u lid worden van Zuidenwind, vul dan dit formulier in en stuur of mail het daarna s.v.p. ondertekend retour.

Wilt u een iemand een lidmaatschap van Zuidenwind cadeau doen, vul dan dit formulier in en stuur of mail het daarna s.v.p. ondertekend retour.

De Coöperatie Zuidenwind is transparant in zijn doen en laten. De verslagen van de voorbije algemene ledenvergaderingen kunnen via ons contactformulier door leden van de coöperatie worden opgevraagd. 

Alle berichten zijn hieronder te vinden in het archief: