Ledendiscussie over kringen op 22 juli 2023

Zuidenwind organiseert op 22 juli a.s. een ledendiscussie met als onderwerp:

‘Hoe gaan we werken met kringen’

Locatie: bij De Vrienden van de Peel, Aerthijsplein 3 te Ospel
Tijdstip: van 10.00 – tot 13.00 uur

Doel
Duidelijkheid verkrijgen over wat kringen doen en hoe ze gaan werken. In de loop van de komende maanden zullen kring De Pielis en kring Nederweert vorm moeten krijgen. Wat worden hun doelstellingen, over welke middelen kunnen ze beschikken, hoe regelen we bevoegdheden en hoe kunnen we met ‘kringen’ onze democratie versterken? De discussie vindt plaats aan de hand van een aantal thema’s, elementen van een concept-kringenreglement.

Het bestuur wil met de leden in gesprek om deze punten verder uit te werken tot een kringenreglement. Dat reglement kan dan door de eerstvolgende ALV vastgesteld worden.

Aanmelding
Leden die zich aanmelden ontvangen het kringenreglement en de discussiepunten. Aanmelden kan door een mail te sturen naar administratie@zuidenwind.org.

We sluiten de ochtend om ca. 13.00 uur af met een smakelijke lunch.