Menu Close

Ondernemen met Zuidenwind

Als lid kunt u ondernemen met Zuidenwind. Met de investeringen bouwen we de nieuwe burgerwindparken Heibloem en Ospeldijk. We exploiteren de eerste burgerwindturbine in Limburg: de Coöperwiek.

De Algemene Ledenvergadering van Zuidenwind heeft op 16 maart 2019 besloten in totaal voor € 3.900.000 aan participaties uit te geven. Dit bedrag is inmiddels bereikt. We zijn blij dat onze leden de coöperatie zo steunen om de beoogde projecten tot stand te brengen. Het betekent wel, dat er dit jaar (2019) géén participaties meer door leden gekocht kunnen worden.

Er geldt één uitzondering: de ALV besloot dat leden die nog niet hebben geïnvesteerd en nieuwe leden dit jaar elk 10 participaties kunnen kopen, dus met een maximum van € 1.000 aan participaties mee kunnen ondernemen in Zuidenwind.

De investeringen worden gebruikt voor de bouw van burgerwindpark Heibloem.

Volgend jaar zullen we de investeringen nodig hebben voor de bouw van burgerwindpark Ospeldijk, er zullen dan nieuwe investeringsmogelijkheden zijn.

De procedure:
Investeren in Zuidenwind is voorbehouden aan leden. Wanneer u lid wilt worden, meldt u zich dan hier aan.
Wanneer u wilt investeren vult u de participatieovereenkomst in en geeft aan hoeveel participaties u wilt kopen. De overeenkomst stuurt u ondertekend op naar administratie@zuidenwind.org.
Een participatie kost € 100,- Tegelijk stort het bedrag op onze rekening t.n.v. Coöperatie Zuidenwind IBAN: NL 97 RABO 0131 5095 51 onder vermelding van uw lidnummer en het aantal participaties..

Op de overeenkomst is het participatiereglement van toepassing daarover leest u hier meer.

De investeringen vallen buiten het toezicht van de AFM. Een investering in Zuidenwind is niet vrij van risico. Het kan altijd meer of minder waaien. In 2015 ,2016, 2017 en ook over 2018 keerden we 5% dividend uit over de participaties.

Heeft u vragen hierover dan kunt u altijd bellen of mailen met de penningmeester : penningmeester@zuidenwind.org.