Home

Investeer in windenergie in Limburg

Zuidenwind wil een impuls geven aan duurzame energie in Limburg, door duizenden huishoudens in Limburg te voorzien van schone elektriciteit. Hoe? Door samen met u windturbines te plaatsen op geschikte locaties.