Energiepark 'De Pielis'

Het gebied de Pielis en Kattepoel is door de gemeente aangewezen als zoekgebied voor grootschalige duurzame energieopwekking. 

De bewoners van De Pielis beseffen dat door het aanwijzen van hun woongebied als potentieel zoekgebied voor wind- en zonne-energie de realisatie hiervan onafwendbaar is. Doel van de bewoners was om zelf het initiatief en de regie te nemen, zodat de bewoners van De Pielis in goede harmonie met elkaar om blijven gaan en de revenuen zo veel mogelijk in de directe omgeving blijven. Betrokken bewoners namen het voortouw en gingen op zoek naar alternatieve ontwikkelmogelijkheden waarbij de bewoners van het gebied zelf meer zeggenschap over het proces konden krijgen. 

Er werd gekozen voor de coöperatieve ontwikkelmethode van Zuidenwind.

De Pielis is een bijzonder gebied. De bewoners zijn van oudsher zelfredzaam en hebben een ondernemend karakter. Dit komt voort uit de ontstaansgeschiedenis. 

De Pielis is door de ouders van de huidige bewoners ontgonnen en geschikt gemaakt voor landbouw. Zij hebben het letterlijk altijd zelf moeten rooien. Zij houden dan ook graag zelf de regie. Een goed voorbeeld is een eerder doorlopen proces: de realisatie van een ecologische verbindingszone in De Pielis. Dat stelde de bewoners jaren geleden voor een soortgelijke uitdaging als nu de realisatie van zonne- en windenergie. Volgens alle betrokken partijen hebben zij dit op een vernieuwende wijze opgepakt. Het heeft geleid tot de stichting Pielis in Balans, die de ecologische verbindingszone heeft ingericht en momenteel beheert. De kenmerken van De Pielis en haar bewoners zijn dan ook verweven in het coöperatieve voorstel voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie. 

Wij houden rekening met ecologische waarden en het landschap, maar verliezen het economisch perspectief en het belang van de bewoners en gebruikers niet uit het oog. Deze belangen hebben we verenigd in dit energieparkontwerp. Geen tekentafelplanologie, maar een plan dat mét en dóór de inwoners van De Pielis is opgesteld.