Menu Close

Eerder gestelde vragen

Het werkgebied van de Coöperatie Zuidenwind is op de eerste plaats de provincie Limburg. Als coöperatie zijn we echter ook energiecoöperaties en gemeenten buiten Limburg behulpzaam bij het realiseren van meer duurzame energie. Diverse Noord-Brabantse gemeenten zijn recent bij de Coöperwiek op bezoek geweest.

Ja. Graag zelfs! Iedereen is welkom als lid van onze vereniging. Inmiddels hebben we diverse leden van buiten de provincie Limburg. Eén lid van onze coöperatie woont zelfs in de Verenigde Staten van Amerika.

Iedereen boven de 18 jaar kan lid worden. Ook rechtspersonen, dus scholen en organisaties, kunnen lid worden van onze coöperatie.

De stroom van onze molens gaat met een spanning van 10.000 volt naar het onderstation in Helden. De stroom komt vervolgens op het openbare net. De stroom van De Coöperwiek wordt verkocht aan MegaWind.

Jazeker. Friesland, Noord-Holland en Zeeland zijn de van oudsher bekende locaties voor windmolens. Daar waait het hard en leveren de molens dus veel stroom. Toch is het zinvol om ook in Limburg windmolens te bouwen. In Limburg waait het net zo hard als in het zuiden van Flevoland. Bovendien waait het genoeg op grotere hoogte. Met een windsnelheid van zo’n 6 m/sec is een windturbine rendabel. Ook in ons buurland Duitsland staan windmolens vlakbij de grens.

Landelijk is afgesproken, dat elke provincie een aantal windmolens realiseert. Door de energieproductie over het land te spreiden heb je ook minder transport van elektra nodig. Dat scheelt in het aantal hoogspanningsmasten.

Investeren in duurzame energie, is investeren in een schone toekomst. Windenergie levert schone groene elektriciteit. Door de kwalijke uitstoot van CO2 bij de verbranding van olie, kolen en gas zijn we genoodzaakt om op korte termijn over te stappen van fossiele naar duurzame energie.  Windenergie is daarbij een goede effici√ęnte optie.

Stroom die opgewekt wordt door windenergie kunt u afnemen bij diverse leveranciers van groene stroom. Herhaaldelijk worden er lijstjes van ‚Äėgroene leveranciers‚Äô gepubliceerd.
De stroom van De Coöperwiek wordt verkocht aan MegaWind.

Een nieuwe energieleverancier regelt die overstap; u hoeft zich alleen aan te melden als klant.

Lid worden van Zuidenwind is niet verplicht als u groene stroom wilt afnemen. Zuidenwind richt zich vooral op de productie van duurzame energie en op de ontwikkeling van duurzame energieprojecten op een co√∂peratieve en democratische wijze.  Als u wilt investeren in een windmolen moet u wel lid zijn van Zuidenwind. Investeren betekent dat u een bedrag naar eigen keuze, maar van ten minste ‚ā¨ 100 leent aan de Co√∂peratie Zuidenwind. Met dit kapitaal  investeren wij in nieuwe windprojecten in Limburg.

Wanneer u geld leent aan de Coöperatie Zuidenwind, investeert u in windenergie. De Coöperatie Zuidenwind investeert dit geld vooral in de windturbines

Co√∂peraties zijn democratische ondernemingen. Zij maken winst die gebruikt wordt voor andere duurzame projecten. Als de  stroom van De Co√∂perwiek is verkocht tegen de huidige elektriciteitsprijzen, als alle exploitatiekosten zijn betaald en als op de leningen van de co√∂peratie 5 % rente betaald is, blijft er – afhankelijk van hoe hard het waait – nog een bedrag van zo‚Äôn ‚ā¨ 50.000 per jaar per molen over als winst. Deze winst gebruiken we voor het ontwikkelen van nieuwe molens.

Er zijn enkele mogelijke risico’s waardoor de opbrengst lager kan uitvallen:

  • Er gebeurt iets met de windmolen waardoor hij niet beschikbaar is om te draaien. Dit risico wordt opgevangen door een verzekering van de windturbine en door tijdig en goed onderhoud.
  • De energieprijzen dalen waardoor we minder geld krijgen bij de verkoop van onze stroom. Als de energieprijs 10% zou dalen, dan hebben we nog steeds genoeg financi√ęle opbrengst om de rente over de leningen te betalen en om alle leningen af te lossen.
  • Het waait minder dan verwacht. Wij rekenen bij de Co√∂perwiek economisch met minimaal 4.200.000 kWh opbrengst per jaar en gemiddeld met 4.500.000 kWh opbrengst per jaar. Het mag dus ook minder waaien zonder dat we in problemen komen. Tot nu toe draait de Co√∂perwiek gemiddeld ruim 4,5 miljoen kWh per jaar.

De Algemene Ledenvergadering, dus alle leden besluiten jaarlijks over de hoogte van de rente die vergoed wordt op de leningen van leden. Tot nu toe is jaarlijks 5 % aan rente uitgekeerd.

Met uw geld koopt u participaties van de co√∂peratie. Participaties zijn in principe op elk moment binnen de co√∂peratie verhandelbaar. Of u verkoopt uw participaties aan andere leden, die participaties willen kopen, of de co√∂peratie koopt uw participaties terug. Jaarlijks bepaalt de algemene ledenvergadering, hoeveel nieuwe participaties er worden uitgegeven en hoeveel bestaande participaties er worden afgelost. In bijzondere gevallen is het bestuur altijd bevoegd om een passende oplossing te kiezen. In het participatiereglement kunt u hierover meer informatie vinden. Eventueel kunt u bij nadere vragen contact opnemen met Jo Kunnen, bestuurslid van de co√∂peratie, via jo.kunnen@zuidenwind.org.

De door u gekochte participaties dient u aan te geven in box 3, bij hoofdstuk ‚ÄėBankrekeningen en andere bezittingen‚Äô en dan bij de rubriek ‚ÄėUitgeleend geld en andere vorderingen‚Äô. U vult hier het bedrag aan participaties in per 1 januari van het belastingjaar.

Nee. Als u als lid van de co√∂peratie investeert in de molen door participaties te kopen, ziet de belastingdienst dit helaas niet als ‚Äėgroene belegging‚Äô.

Ja, dat kan.  U kunt bijvoorbeeld een participatie cadeau doen aan uw kinderen of kleinkinderen. Vul hiervoor de cadeau-participatie-overeenkomst in. 

De Coöperwiek is als windmolen ondergebracht in een BV: de BV Exploitatie Burgerwindturbine Neer (EBN). Aanvankelijk waren de drie burgercoöperaties (Zuidenwind, de Windvogel en Meerwind), die de bouw van deze windmolen financieel mogelijk hebben gemaakt, eigenaar van de Coöperwiek. Zuidenwind heeft inmiddels de aandelen van De Windvogel (25%) teruggekocht en zal de komende jaren ook de aandelen van Meerwind (25%) terugkopen. Uiteindelijk wordt Zuidenwind daarmee 100% eigenaar van de Coöperwiek.

Ja, dat is mogelijk. Elke derde zaterdag van de maand (met uitzondering van de maanden november tot en met maart) bent u tussen 10.00 uur en 12.00 uur welkom bij de Coöperwiek in Neer. U kunt als u met een groter gezelschap een keer een bezoek wil brengen hiervoor een aparte afspraak maken. Vul hiervoor ons contactformulier in.

Nee, dat is niet mogelijk. In een windmolen gelden strenge veiligheidsvoorschriften. Een bezoek aan de gondel op 98 meter hoogte kan alleen op afspraak voor leden van Zuidenwind en alleen onder begeleiding van een gecertificeerde molenaar. Meer informatie kunt u vinden bij de rubriek de Coöperwiek.

Ook dat is mogelijk. Vlakbij de molen is hiervoor een geschikte vergaderlocatie met koffie en vlaai beschikbaar. Vul hiervoor ons contactformulier in.