Investeren in wind

Investeren in Zuidenwind is voorbehouden aan leden. Een lid kan investeren door participaties van Zuidenwind te kopen. Participaties zijn feitelijk leningen aan de coöperatie. Lees daarom voor u gaat investeren eerst ons informatiememorandum. 

De coöperatie investeert het geld in eigen windenergieprojecten. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks een financieel plan vast en bepaalt dan ook de hoogte van het uit te keren dividend op een participatie. Sinds 2015 is jaarlijks 5% aan rente uitgekeerd, in 2020 zelfs 6%.

 • Wanneer investeren

 • Het financieel plan geeft de financieringsbehoefte van de coöperatie weer. Het laat zien waarin de participaties zijn geïnvesteerd, hoeveel participaties er dit jaar worden uitgegeven en hoeveel participaties er dit jaar worden teruggekocht door de coöperatie.
  Zuidenwind wil het participatiebezit zoveel mogelijk spreiden onder haar leden. Daarom kunnen leden die nog niet hebben geïnvesteerd en nieuwe leden, altijd maximaal 10 participaties (= €1.000)  kopen.

 • Informatiememorandum

 • Investeringen in Zuidenwind vallen buiten het toezicht van de AFM. Een investering in Zuidenwind is niet helemaal vrij van risico. Lees vóór u participaties gaat kopen ons Informatiememorandum.

  De documenten behorende bij dit memorandum zijn:

 • Participaties kopen

 • Investeren in Zuidenwind is voorbehouden aan leden. Wanneer u wilt investeren, vult u de participatie-overeenkomst in en geeft u aan, hoeveel participaties u wilt kopen. Deze overeenkomst stuurt u ondertekend naar administratie@zuidenwind.org. Tegelijk stort u het aankoopbedrag op de rekening van de Coöperatie Zuidenwind (zie Contact) o.v.v. uw lidnummer en het aantal aan te kopen participaties. Na ontvangst van de overeenkomst en het bedrag op onze rekening, ontvangt u een bewijs van participatie. Op dit bewijs staat het aantal door u gekochte participaties en de datum vermeld.

  Onze collega windcoöperatie De Windvogel is in Vlaardingen de initiatiefnemer voor twee windmolens in het windpark Oeverwind.  U kunt mee-investeren door lid te worden van De Windvogel  Nadere informatie is ook beschikbaar: stuur een mailtje aan info@windvogel.nl

Het financieel plan geeft de financieringsbehoefte van de coöperatie weer. Het laat zien waarin de participaties zijn geïnvesteerd, hoeveel participaties er dit jaar worden uitgegeven en hoeveel participaties er dit jaar worden teruggekocht door de coöperatie.
Zuidenwind wil het participatiebezit zoveel mogelijk spreiden onder haar leden. Daarom kunnen leden die nog niet hebben geïnvesteerd en nieuwe leden, altijd maximaal 10 participaties (= €1.000)  kopen.

Investeringen in Zuidenwind vallen buiten het toezicht van de AFM. Een investering in Zuidenwind is niet helemaal vrij van risico. Lees vóór u participaties gaat kopen ons Informatiememorandum.

De documenten behorende bij dit memorandum zijn:

Investeren in Zuidenwind is voorbehouden aan leden. Wanneer u wilt investeren, vult u de participatie-overeenkomst in en geeft u aan, hoeveel participaties u wilt kopen. Deze overeenkomst stuurt u ondertekend naar administratie@zuidenwind.org. Tegelijk stort u het aankoopbedrag op de rekening van de Coöperatie Zuidenwind (zie Contact) o.v.v. uw lidnummer en het aantal aan te kopen participaties. Na ontvangst van de overeenkomst en het bedrag op onze rekening, ontvangt u een bewijs van participatie. Op dit bewijs staat het aantal door u gekochte participaties en de datum vermeld.

Onze collega windcoöperatie De Windvogel is in Vlaardingen de initiatiefnemer voor twee windmolens in het windpark Oeverwind.  U kunt mee-investeren door lid te worden van De Windvogel  Nadere informatie is ook beschikbaar: stuur een mailtje aan info@windvogel.nl