Werkgroepen en commissies

Zuidenwind heeft veel actieve leden. Behalve enthousiasme brengen zij ook expertise mee op tal van gebieden. Daar zijn wij heel blij mee, want er komt veel kijken bij ons werk!
Denkt u erover om ook als vrijwilliger actief te worden bij Zuidenwind? Kijk dan eens naar de verschillende werkgroepen en commissies hieronder. Misschien is er iets voor u bij.

Marjan Niëns vormt het hart van onze administratieve organisatie. Zij doet de leden- en financiële administratie en de administratie van de participaties. Marjan bereidt ook samen met de secretaris bestuursvergaderingen voor, en samen met het bestuur de ledenvergaderingen.

Commissie Financiën

De financiële commissie adviseert het bestuur inzake het te voeren financieel beleid. Concreet gaat het dan om bijv. met welke condities en aan welke partijen verkopen we onze stroom, hoe gaan we om met liquiditeitenbeheer, hoe structureren we de opbouw van de financiële reserves, en hoe financieren we nieuwe initiatieven.  
Jan Willem Westra coördineert deze commissie.

Projectontwikkeling

Voor plan- en projectontwikkeling is door Zuidenwind de projectontwikkelingsgroep opgezet. De leden van deze groep weten hoe projectontwikkeling werkt en wat de finesses zijn van de Zuidenwind-methode. De groep werkt aan projecten vanaf de voorbereiding tot en met de aanbesteding. Zodra duidelijk is dat een projectidee serieuze kans maakt op positieve bestuurlijke besluitvorming, wordt het nauwkeuriger gepland en begroot, en neemt iemand uit deze groep als projectleider de verantwoordelijkheid voor de voortgang – altijd gesteund door de hele groep.

In bijgaand schema zijn de fases waarin die projecten worden doorlopen, weergegeven.
Albert Jansen coördineert de projectontwikkeling.

Bouwteam

Per nieuwbouwproject formeert Zuidenwind een bouwteam dat de bouw van de nieuwe turbines organiseert. Meestal zijn er drie zaken die we afzonderlijk aanbesteden: de bouw, het civiele werk (wegen en fundering) en de elektrische aansluiting. Het bouwteam organiseert de afstemming tussen de drie partijen en zorgt dat iedereen op tijd en vooral ook veilig werkt. Het bouwteam controleert de kwaliteit, houdt toezicht tijdens de bouw en regelt meer en minder werk.

Onze projectleiders hebben een hogere beroepsopleiding en ervaring met civiel werk.
Het bouwteam Ospeldijk wordt geleid door Theo Ratering.

Onderhoudsgroep

De onderhoudsgroep zorgt dat de turbines optimaal draaien en produceren. Regelmatig inspecteren onze opzichters de molens. Ze bewaken bij toerbeurt digitaal de molens en schakelen de fabrikant in als er iets aan de hand is. Als de molens door een calamiteit, bijvoorbeeld ijsafzetting, zijn gestopt, gaan ze erop uit voor inspectie en starten ze de molens weer op. Ook zorgen zij voor een optimale afstelling van de molens, houden ze contact met het meetbedrijf en de netbeheerder.
Coördinator is Lei Veugelers.

Molenaars

Molenaars en molengidsen geven uitleg over de technische werking van windturbines aan geïnteresseerde bezoekers van de Coöperwiek. De molengidsen ontvangen de bezoekers bij de Coöperwiek en vertellen over de coöperatie Zuidenwind en onze molens.
Ze houden ook een eigen blog bij die een goed beeld geeft van hun werkzaamheden. De molenaarscommissie wordt geleid door Jo Kunnen.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie zorgt voor het uitdragen van Zuidenwind naar leden, omwonenden van molens en het algemene publiek. Dat gebeurt o.m. met een regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief, persberichten, bewonersbrieven, via de website, social media en door het organiseren van open dagen.

Groengroep

De Groengroep bestaat uit leden die groene vingers hebben of willen krijgen. Hun belangrijkste taak is aanplant en onderhoud van het groen rond de windparken. Het onderhoud van het groen bestaat de eerste jaren vooral uit verzorgen van de jonge aanplant. Daarna verschuift het accent naar snoei- en oogstwerk. De Groengroep telt dertien leden. Als er meer handen nodig zijn, doen op oproepbasis ook andere leden van Zuidenwind mee. De Groengroep maakt ook de plannen en het ontwerp voor de natuurinpassing van onze molens. Ze houdt ook een eigen blog bij die een goed beeld geeft van de werkzaamheden
Coördinator van de Groengroep is Thea Jedeloo
Zie ook Windmolens en landschap.