Doe mee en investeer in windenergie

Zuidenwind, dat zijn we samen                                                                                                                                    

Steeds meer mensen sluiten zich aan bij Zuidenwind. En geef ze eens ongelijk. Investeren in windenergie kent alleen maar voordelen. U investeert in schone energie en in projecten die uw directe leefomgeving duurzamer en sterker maken. Dat doet u niet alleen, maar samen met andere burgers. Samen maken we één vuist om onze planeet schoon over te dragen aan onze (klein)kinderen. Dát is de kracht van de coöperatie Zuidenwind. Hoe meer mensen investeren in windenergie, hoe meer schone energie we kunnen opwekken. Goed voor het klimaat, goed voor de lokale gemeenschap en uiteindelijk profiteert u daar ook persoonlijk van door middel van een mooi rendement op uw investering.

U zult zich nu waarschijnlijk afvragen: waarin kan ik investeren en hoe gaat dat in zijn werk?

Als u nu instapt en lid wordt van Zuidenwind, kunt u mee investeren in de bouw van de nieuwe burgerwindparken in Heibloem en Ospeldijk die voor 2019 staat gepland. Het windpark in Ospeldijk realiseren we samen met onze collega-coöperatie NEWECOOP.

Naast de lening van de bank (het grootste deel van de financiering) heeft Zuidenwind nog ongeveer € 3 miljoen nodig om de twee windparken operationeel te maken. Dit bedrag gaan we bij elkaar brengen door de verkoop van participaties. Als lid van Zuidenwind kunt u participaties kopen; daarmee leent u dus in feite geld aan de coöperatie. Voor één participatie betaalt u € 100-. Daarmee investeert u in duurzame energie en dus in een schonere wereld. En daar blijft het niet bij. Jaarlijks ontvangt u een mooie rente over uw gekochte participaties. Dit rendement wordt elk jaar door de leden van Zuidenwind vastgesteld in de Algemene ledenvergadering en betaald uit de opbrengst van de windenergie die we samen opwekken. Ter illustratie: in 2015, 2016 en 2017 was het rendement 5 procent. Deze rentevergoeding betaalden we uit de opbrengst van De Coöperwiek in Neer, de eerste burgerwindmolen van Limburg die sinds 2015 op volle toeren draait. Omdat we ook in 2018 weer een mooie windopbrengst verwachten, zal het rendement voor dit jaar vergelijkbaar zijn. Ook voor de komende jaren ziet het er gunstig uit. Met de nieuwe burgerwindparken in Heibloem en Ospeldijk gaat de windkracht immers nog veel meer opbrengsten opleveren. Geld dat we weer kunnen investeren in nieuwe projecten om Limburg verder te verduurzamen.

En dan is er waarschijnlijk nóg een vraag die u zal bezighouden: Zit ik vast aan mijn participaties?

Het antwoord is nee. U kunt uw gekochte participaties op elk gewenst moment verkopen aan andere leden van Zuidenwind of terug verkopen aan de coöperatie. Voor 2018 hebben we € 10.000 gereserveerd voor het aflossen van participaties. Dat is meer dan voldoende. De praktijk leert dat leden van Zuidenwind niet alleen betrokken zijn, maar ook graag betrokken blijven bij de duurzame missie waar we voor staan. Samen ondernemen in windenergie. Een mooiere investering is er niet. Doet u mee?

Nog geen lid van Zuidenwind? Meld u dan hier aan

Bent u lid en wilt u mee investeren in duurzame energie? Vul de participatie-overeenkomst in en stuur deze ondertekend naar secretaris@zuidenwind.org. Per post mag natuurlijk ook:

Secretaris Coöperatieve Vereniging Zuidenwind
Pannenweg 243
6031 RK  NEDERWEERT

In de participatieovereenkomst geeft u aan voor welk bedrag u participaties wilt kopen van de coöperatie; minimaal
€ 100 of een veelvoud daarvan. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL97 RABO 0131 5095 51 t.n.v. Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A., Nederweert.

Na ontvangst van uw getekende participatie-overeenkomst en van uw aankoopbedrag, ontvangt u de door het bestuur ondertekende participatie-overeenkomst retour, alsmede een bewijs van het aantal gekochte participaties.

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met onze voorzitter (0475-451961 of voorzitter@zuidenwind.org) of secretaris (06-3309 9553 of secretaris@zuidenwind.org).