Leningen van leden

Wanneer u lid bent, mag u lenen aan de coöperatie. Dankzij leningen van leden kon Zuidenwind de burger-windmolen De Coöperwiek bouwen, samen met burgercoöperaties De Windvogel en Meerwind. Deze drie coöperaties bundelden de krachten, om zo over voldoende kennis en financiële middelen te beschikken voor de bouw van de windmolen.

Deze windmolen is de eerste burger-windmolen die in Limburg gebouwd is. De windmolen is 100% eigendom van burgers! Als lid bent u via de coöperatie mede-eigenaar van deze windmolen. De verwachting is dat de leningen van leden een mooi rendement opleveren (schatting ca. 5% per jaar). Dit rendement is afhankelijk van vele factoren en kunnen we niet garanderen. Ieder jaar bepalen de leden op de Algemene Ledenvergadering samen met het bestuur het rendement. Ook u hebt als lid hierin een stem.

Geld lenen

Er worden géén aandelen, winddelen of obligaties uitgegeven. In plaats daarvan leent u rechtstreeks een bedrag aan de coöperatie. Dit bedrag bedraagt minimaal € 50. De voorwaarden leest u in het leningreglement. Hoe lenen in zijn werk gaat, leest u in de Leenovereenkomst.

Wat zijn de regels voor het lenen?

Op grond van het leningreglement gelden voor de uit te lenen bedragen de volgende grondregels:

  • Het geld wordt voor ten minste 5 en maximaal 15 jaar beschikbaar gesteld. Mocht u na 5 jaar uw ingezette bedrag nodig hebben, dan kunt u het bestuur om aflossing verzoeken. Het bestuur besluit daarover in beginsel positief.
  • De rente wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Zuidenwind.
  • Informatie over de kosten en baten die zijn verbonden aan de bouw van nieuwe turbines vindt u in de brochure over de Coöperwiek.
  • Wij willen u erop wijzen dat de rente over de door u verstrekte lening ook lager uit kan vallen dan de 5% zoals we die verwachten. Uiteindelijk gaat het over een investering met een financieel risico.

Hoe gaat geld lenen in zijn werk?

Als u mee wilt doen en geld wilt lenen voor nieuwe productie van duurzame energie, moet u eerst lid zijn van de coöperatie Zuidenwind.

Bent u nog geen lid, meld u dan eerst aan als lid.

Bent u al lid?

  1. Dan kunt u nu geld lenen door de Leenovereenkomst in te vullen en daarna – voorzien van uw handtekening – in tweevoud aan ons toe te zenden:

                          Secretaris Coöperatieve vereniging Zuidenwind
                          Pannenweg 243
                          6031 RK  NEDERWEERT

  1. Uw lening overmaken. U kiest zelf welk bedrag u wilt lenen aan de coöperatie. Het bedrag is een veelvoud van €50. Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL97 RABO 0131 5095 51 t.n.v. Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A., Nederweert.

Voor nadere vragen kunt u telefonisch contact opnemen met onze voorzitter, telefoonnummer 0475 451 961, of per mail, voorzitter@zuidenwind.org of met de secretaris, telefoonnummer 06-33099553, e-mail secretaris@zuidenwind.org.