Ondernemen met Zuidenwind

Als lid kunt ondernemen met Zuidenwind.  Met de investeringen investeren we in de Coöperwiek, en bouwen we de nieuwe parken Heibloem en Ospeldijk.

De Algemene ledenvergadering van Zuidenwind heeft in september 2018 besloten totaal voor € 3.000.000 aan participaties uit te geven. Dat bedrag is ruimschoots bereikt. Voor 2019 zijn er daardoor géén investeringsmogelijkheden meer. De Algemene ledenvergadering van 16 maart 2019 zal de investeringsmogelijkheden opnieuw beoordelen en een besluit nemen.

We verwachten, dat direct aansluitend aan de bouw van Heibloem en Ospeldijk er nieuwe investeringsmogelijkheden zullen zijn.

Heeft u vragen hierover dan kunt u altijd bellen of mailen met de penningmeester : penningmeester@zuidenwind.org.