NIEUWE PROJECTEN

Zuidenwind is volop bezig met nieuwe windenergieprojecten. Wij doen dat op een coöperatieve manier, zodat iedereen mee kan doen en iedereen ervan profiteert. Onze projecten dragen langjarig bij aan de ontwikkeling van de omgeving en de regio. De winst gebruiken wij coöperatief voor het uitvoeren van de energietransitie. Samen met de andere coöperaties in Midden-Limburg werken wij aan een duurzame toekomst. U kunt meedoen door te investeren in Zuidenwind.  Op deze pagina kunt u lezen over de voortgang van onze projecten.


In Leudal heeft de gemeenteraad besloten om aan twee windprojecten planologische medewerking te verlenen:

Project Boerderijweg Leudal – Initiatiefnemer Zuidenwind

Het belangrijkste project van Zuidenwind is de uitbreiding van het bestaande Windpark Neer. Op dit moment staan er vijf windmolens in een lijn. Wij willen deze lijn verlengen met twee windmolens, die volledig in coöperatief beheer worden gebouwd. Bij de gemeente Leudal is een verzoek neergelegd voor medewerking aan de realisatie ervan. Het omgevingsproces is gestart en er is een positieve waardering van het windpanel. De gemeente besloot op 26 september 2017 positief over planologische medewerking en daardoor kan de bouwvergunning in 2018 worden verwacht. Zuidenwind en de coöperatie Boerderijweg e.o. richten een omgevingsfonds in voor projecten in de buurt.

De twee windmolens zullen grotere wieken hebben dan de Coöperwiek en ook een iets hogere mast. De molens brengen daardoor bijna twee keer zoveel groene stroom op als de Coöperwiek. Bij elkaar zal dat rond de 18 miljoen kWh zijn. De Coöperwiek levert 4,5 miljoen kWh.

 

De windenergieprojecten in Peelland-Zuid

De windenergieprojecten in Peelland-Zuid

 

Project Kookepan Leudal – Initiatiefnemer Leudal Energie

In het gebied Kookepan bij Neer is Leudal Energie bezig met de realisatie van de bouw van drie windmolens. Het omgevingsproces is gestart en ook hier is een positieve waardering van het windpanel. Er is een principeverzoek ingediend bij de gemeenteraad voor medewerking. Het plan voorziet in de bouw van drie windmolens die volledig in coöperatief beheer worden gebouwd. De gemeente Leudal heeft op 26 september 2017 ook voor dit project een positief besluit genomen over planologische medewerking.

In de commissie Fysiek is op 12 september 2017 gesproken over de twee bovenstaande projecten. U kunt hier het verslag van deze vergadering lezen.

 

In Nederweert heeft de gemeenteraad drie projecten positief beoordeeld en besloten aan één project planologische medewerking te verlenen. 

Project Venloseweg/Ospeldijk Nederweert – Initiatiefnemers NEWECOOP & Zuidenwind, in samenwerking met Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

Het initiatief voor dit windpark met de naam Ospeldijk, bestaat uit de ontwikkeling van vier windturbines waarvan er twee in coöperatief beheer worden gebouwd. Er is een principeverzoek ingediend tot planologische medewerking bij de gemeenteraad Nederweert en op 26 september jl. is besloten Ospeldijk aan te wijzen als voorkeursgebied voor de ontwikkeling van windmolens.
NEWECOOP, onze college energie-coöperatie, past hier de coöperatieve grondbenadering toe: géén grondspeculatie, maar voordelen voor iedereen in het zoekgebied. Zuidenwind en NEWECOOP zullen hier samen de coöperatieve aanpak en exploitatie invullen. Het omgevingsproces is gestart en er is een positieve waardering van het windpanel. Doordat WML meedoet komen de revenuen van het park vooral in Limburg terecht.


Project De Zoom – Initiatiefnemer NEWECOOP & Zuidenwind in samenwerking met Raedthuys
 

Het plangebied van Windpark De Zoom bevindt zich drie kilometer ten oosten van Nederweert-Eind in de gemeente Nederweert. Het voorziet in de bouw van zes windmolens, waarvan er drie in coöperatief beheer worden gebouwd. Het omgevingsproces is gestart zal nog leiden tot een aanpassing van het plan. Het windpanel waardeerde het plan positief. Het project geldt als reserveproject, in het geval het project Venloseweg/Ospeldijk, zich te traag ontwikkelt.

 

Project Frenkenbaan, Nederweert – Initiatiefnemers NEWECOOP & Zuidenwind in samenwerking met  ENECO

Ook het plangebied van windpark Frenkenbaan bevindt zich in Nederweert. Het voorziet in de bouw van vier windmolens, waarvan er zeker twee in coöperatief beheer worden gebouwd. Het project is een initiatief van ENECO waarmee de coöperaties Zuidenwind en NEWECOOP net een gesprek zijn gestart. Het omgevingsproces moet nog beginnen. De positieve waardering van het windpanel is vooral te danken aan de landschappelijke inpassing. Ook dit voorstel geldt als reserveproject, in het geval het project Venloseweg/Ospeldijk te traag loopt

 

Project Weerter Bosch – Initiatiefnemers NEWECOOP & Zuidenwind in samenwerking met REF

NEWECOOP heeft samen met Renewable Energy Factory een verzoek ingediend voor planologische medewerking voor Windpark Weerter Bosch. Het voorziet in de bouw van zes windmolens, waarvan er drie in coöperatief  beheer worden gebouwd. Het plan heeft een matige waardering van het panel, en is door B&W niet voorgedragen aan de raad. Toch is die locatie een mooie plek voor windturbines.

 

Vragen en antwoorden over ontwikkeling van windenergie de Provincie Limburg.