Wijziging bestuur Zuidenwind

Onlangs hebben de voorzitter Marcel Meulen en bestuurslid Piet Sanders om voor hun moverende redenen te kennen gegeven te stoppen met hun bestuurswerkzaamheden voor Zuidenwind. Beiden hebben een tekst opgesteld die wij met alle leden van Zuidenwind delen.

“Beste Zuidenwinders,

Met pijn in mijn hart heb ik ervoor gekozen om te stoppen als bestuurder bij Zuidenwind. De reden is dat ik vind dat ik niet meer de juiste persoon ben voor de gebleken noodzakelijke opgave van Zuidenwind. De tijd- en energiebelasting van het huidige Zuidenwind trekt een te grote wissel op mijn beperkt beschikbare tijd, gezondheid en verantwoordelijkheid. Graag wil ik jullie bedanken voor jullie samenwerking en gezamenlijke inzet. Wij blijven elkaar als leden ontmoeten.

Met dank en groet, Marcel Meulen”

“Beste leden van Zuidenwind,

Medio mei heb ik het bestuur van Zuidenwind medegedeeld dat ik ga stoppen als bestuurslid van Zuidenwind. Mijn besluit hierin is tweeledig: enerzijds de toename van mijn eigen projecten buiten Zuidenwind en anderzijds dat ik daardoor de werkzaamheden c.q. projecten voor Zuidenwind steeds moeilijker kan combineren met mijn eigen tijdsindeling. Wel heb ik in overleg met het bestuur van Zuidenwind toegezegd om het lopende project ‘Aanpak Energiebesparing Verenigingsgebouwen Nederweert’ verder te begeleiden en af te handelen als projectleider van Zuidenwind. Tevens zal ik ook als molenaar van de Coöperwiek beschikbaar blijven. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de inspirerende samenwerking en wens eenieder veel succes en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet, Piet Sanders”

De resterende bestuursleden respecteren hun beslissing en danken beide heren voor hun bijdrage in de afgelopen jaren. We betreuren de hierdoor ontstane situatie.De grote uitdagingen van een veranderende energiemarkt en verdere professionalisering van onze organisatie vragen veel van het bestuur en alle andere vrijwilligers in de coöperatie. De strategiewerkgroep, bestaande uit een aantal leden en bestuursleden, werkt met extra intensiteit aan plannen en organisatorisch-strategische keuzes om Zuidenwind op de toekomst voor te bereiden. Met het oog daarop hebben we besloten niet onmiddellijk het bestuur uit te breiden, maar voorlopig de vrijgevallen taken gezamenlijk in te vullen binnen het bestuur. Vanzelfsprekend zullen wij in de ledenvergadering van november hier uitgebreid op terugkomen.

Wij houden u op de hoogte, zoals u van ons gewend bent.

Namens het bestuur,
Gerard Tummers
Secretaris Coöperatie Zuidenwind