Officiële ingebruikname Burgerbus Heibloem

Op 16 juni jl. nam Burgemeester Schmalschläger van Leudal plaats in de Burgerbus Heibloem voor een ritje door Leudal. Vertegenwoordigers van HELD en Zuidenwind vergezelden haar en vertelden over de activiteiten van HELD en Zuidenwind.
 
De Burgerbus is ontstaan uit een samenwerking tussen Zuidenwind en Dorpscoöperatie HELD. De Burgerbus vergroot de mobiliteit van de inwoners van Heibloem, en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
 
 
Naast de Burgerbus worden vanuit het omgevingsfonds van Zuidenwind meer initiatieven gerealiseerd zoals het vogel- en voedselbos aan de Staldijk waardoor een bijdrage wordt gegeven aan het verhogen van de biodiversiteit.
 
Thea Jedeloo geeft uitleg over het voedselbos
 
Leefbaarheid en ontmoeten zijn een belangrijk thema voor de komende tijd in Heibloem. Werkgroepen zijn hiervoor aan de slag met onderzoeken van de mogelijkheden hoe dit in de toekomst gewaarborgd kan worden en wat hiervoor nodig is. De ontwikkelingen hierin werden tijdens de koffie bij Heidegoud toegelicht.
Van links naar rechts: Andres Bauer en Thea Jedeloo (Zuidenwind), Burgemeester Schmalschläger, Jo Kunnen, Jan Willem-Westra (Zuidenwind), Yvet Verhoeven, Bart Pieterson (HELD) en Yvonne Houtakkers (gemeente Leudal)
 
Burgemeester:
Een mooie ochtend, waarbij ik kennis hebben mogen maken met de resultaten van goed samenwerken en waarbij vernieuwende oplossingen voor de thema’s duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit in praktijk te zien zijn’.