Ledendiscussie inrichting en werkwijze Duurzaamheidsfonds

Zoals besproken tijdens de ALV van september gaan we met de leden ‘De inrichting en werkwijze van het duurzaamheidsfonds’ bespreken.

Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 3 december 2022 van 11.00 tot ca. 13.00 uur
bij De Vrienden van De Peel, Aerthijsplein 3 in Ospel.
(we sluiten de ochtend af met een lunch)

Wij nodigen je van harte uit aan deze discussie deel te nemen.

In dit fonds heeft het bestuur de onderstaande twee lijnen aangebracht die we verder gaan uitwerken.  

1. Aanpak van drie projecten gericht op innovatie door ontwikkeling van “energiegemeenschappen”

  1. Hierover gaan we informatie verstrekken;
  2. Deze projecten zijn samen met collega-coöperaties in den lande voorgedragen voor financiële steun door het Rijk.

2. Aanpak van ENERGIEBESPARING IN VERENIGINGSGEBOUWEN  
     over dit plan gaan we zaterdag 3 december met de leden in gesprek:

  1. De aanpak zoals we ons die voorstellen is in deze notitie uitgewerkt;
  2. Vooral over de criteria die we moeten toepassen voor steun willen we jullie ideeën horen en discussiëren;
  3. En natuurlijk ook over wat wij omgekeerd van de verenigingen verwachten.

Bij de uitvoering van dit plan hebben we ook de inzet van onze leden nodig. Ben je beschikbaar als energie-coach, of heb je anderszins ideeën om aan de organisatie van dit project mee te werken, kom dan ook of meld je aan bij Marjan Niëns (administratie@zuidenwind.org)    

Wil je bijdragen aan deze discussie, meld je dan liefst vóór donderdag 1 december a.s. aan via administratie@zuidenwind.org