Oproep Ledendiscussie 7 mei 2022

Ledendiscussie Zuidenwind op zaterdag 7 mei 2022 over de toekomst en onze inzet met het Duurzaamheidsfonds

Doe mee en meld u aan!

Deze discussie, zoals aangekondigd op de ALV van 19 maart jl., is gepland op:

zaterdag 7 mei 2022 van 10.00 – tot 13.00 uur
bij De Vrienden van de Peel  
Aertheijsplein 3 te Ospel.

Heeft u ideeën over duurzame ontwikkeling, over de energietransitie, of wilt u gewoon meepraten of misschien alleen luisteren naar de gesprekken, kom dan naar Ospel op zaterdag 7 mei.

Doel

We willen in een werkochtend de inzet van het Duurzaamheidsfonds van Zuidenwind proberen concreter te maken.

De inzet van het fonds richten we op de doelen van de vereniging. Dat is het versterken van de duurzame ontwikkeling in de regio. Daarbij laten we ons leiden door de vragen:

  • Waar kan Zuidenwind het verschil maken?
  • Wat is onze specifieke inbreng?

We hebben de werkochtend voorbereid. Na de kennismaking, beginnen we plenair, waarna we in kleine groepjes een thema of projectidee kunnen uitdiepen. Tot slot zullen we alle ideeën bundelen. We gaan ons die ochtend richten op twee denklijnen:

1. Benoemen van Innovatie duurzaamheidsprojecten die we zelf of in samenwerking met anderen kunnen ontwikkelen;

  • Energieomzetting en energieopslag, waterstofproductie en gebruik;
  • Verenigingsgebouwen in de regio van onze parken;
  • Gebruik van slimme netten op wijk- of buurtniveau.

2. Het bepalen van de werkwijze waarmee het Duurzaamheidsfonds projectaanvragen kan beoordelen en steunen. Die discussie richt zich op thema’s die we willen steunen en hoe we onze mogelijkheden bekendmaken.

We sluiten de ochtend af met een lunch.

Discussiebrief
Laat even weten dat u komt, dan sturen we u deze week een discussiebrief toe die de beide denklijnen al wat uitwerkt. Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar administratie@zuidenwind.org

De brief zal verder ingaan op onderstaande denklijnen:

Innovatieve projecten: thema’s

 • Ontwikkeling van energieprojecten in samenhang met onze windparken.
  1. Omzetting en benutting van waterstof in transport: wat kunnen we van de lopende initiatieven leren?
  2. Omzetting en benutting van waterstof in landbouw: kunnen we concrete vraag ontwikkelen; 
  3. Hoe werken we mee aan twee concrete initiatieven (tuinders en technisch dienstverlener);
  4. Energieomzetting en energieopslag warmte, seizoensopslag;
 • Verenigingsgebouwen in onze buurt. Kunnen we verenigingen helpen
 • Uitwerking op buurtniveau: slimme netten
  1. Delen van de opgewekte stoom met de buren. Slimme sturing in te zetten voor duurzame mobiliteit – de tweede auto als elektrische deelauto;
  2. Landelijk Platform Aardgasvrije wijken en warmtenetten. Toepassen van warmte seizoensopslag Ecovat (zie www.ecovat.eu) en seizoensopslag; 
  3. Verduurzamen van woningen. Zorgt voor omzetten van beleidsplannen voor energietransitie naar uitvoering in de wijk, warmte-isolatie?

Hoe kunnen we het duurzaamheidsfonds inzetten?
We maken het duurzaamheidsfonds tot een versneller van duurzame ontwikkeling in de regio, door het open te stellen voor steun aan externe projecten. Projecten van derden die onze doelen dichterbij brengen. We kunnen zo een flinke slag slaan doordat we niet zelf het initiatief nemen, maar een uitvraag doen naar projecten die we kunnen steunen, subsidiëren of waarin we kunnen investeren. Het Duurzaamheidsfonds van Zuidenwind bedraagt nu € 700.000.

De vragen die we in de werkochtend willen beantwoorden zijn:

 • Volgens welke regels geven we steun, en voor welke thema’s?
 • Hoe organiseren we dit en hoe kunnen onze leden hierin actief worden?
 • Hoe maken we dit fonds bekend?