Corona zorgt voor minder bezoekers Coöperwiek

Met een bezoek van 30 leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) op vrijdag 29 oktober  kwam er min of meer een einde aan de bezoeken aan de Coöperwiek in 2021. Door de geldende corona-maatregelen was er een groot gedeelte van het jaar geen mogelijkheid om op een veilige manier bezoekers te ontvangen.

Slechts één vmbo-school heeft met twee groepen een bezoek aan de Coöperwiek gebracht; de basisscholen hebben bezoeken uitgesteld tot betere tijden. Wel waren er vanaf juli meerdere groepsexcursies; vaak ging er een lezing aan vooraf. Onder andere de Heemkundevereniging Heibloem, de Drie Ringen Zuid-Limburg en politici uit de gemeente Uden waren onze gasten.

De bezoekers op de maandelijkse open-zaterdagochtenden, die sinds juli weer georganiseerd werden, konden dit jaar op één hand geteld worden. Gelukkig konden er wel een vijftiental leden een klim naar de gondel ondernemen. Dat was met name voor Léon Porankiewicz en Will Theelen, die vorig jaar hun klimcertificaat hebben behaald, belangrijk. Zij konden eindelijk hun vaardigheden succesvol in de praktijk brengen.

Ingenieurs
Het bezoek van een 30-tal ingenieurs op 29 oktober omvatte een lezing van Jo Kunnen in de Skybox en aansluitend een excursie naar de Coöperwiek. Zo vlak voor de klimaattop in Glasgow passeerden alle aspecten van de klimaatverandering in een boeiende lezing de revue. Iedereen onderkende de noodzaak tot meer actie; het klimaat verandert immers sneller dan verwacht. Zonne- en windenergie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde. Ook de rol van Coöperatie Zuidenwind kwam natuurlijk aan de orde. Inmiddels beschikt Zuidenwind over vijf windmolens, die jaarlijks samen bijna 50 miljoen kWh produceren; voldoende om het energieverbruik van circa 17.000 huishoudens te dekken.

Verrast waren de bezoekers over het geringe aantal windmolens in de Provincie Limburg, in totaal maar 20, waarvan 19 in Midden-Limburg. Jo Kunnen: “Het is absurd dat er nog steeds in grote delen van onze provincie een taboe heerst op het plaatsen van windmolens. Uitzonderingen daargelaten is de provinciale en de gemeentelijke overheid veel te afwachtend in het mee aanpakken van de klimaatcrisis. We hebben niet veel tijd meer te verliezen.”
De KIVI-leden hadden bewondering voor de kordate aanpak van Zuidenwind. Diverse algemene en technische vragen kwamen aan de orde, niet alleen in de Skybox, maar ook bij het aansluitende bezoek aan de Coöperwiek. Eric Visschers was mede present om deze grote groep gasten daar op een gepaste manier te ontvangen.

Namens KIVI was de voorzitter, Frans Thoolen, enthousiast over deze uiterst informatieve en inspirerende middag. Hij bedankte Zuidenwind hartelijk.