Zuidenwind viert feest

Zaterdag 2 oktober jl. was een feestelijke dag. We vierden ons 10-jarig jubileum en samen met WML werd Windpark Ospeldijk officieel geopend. De feestelijkheden vonden plaats in een tent, vlakbij Windpark Ospeldijk.

De dag begon met onze Algemene vergadering. Door de versoepeling van de maatregelen rondom Corona, konden onze leden hier gelukkig weer fysiek bij aanwezig zijn. De ochtend werd afgesloten met het afscheid van onze voorzitter John Schoonbroodt. Helaas is het nog niet gelukt een opvolger voor hem te vinden.

Tijdens het middagprogramma met genodigden ging spreker Daan Quakernaat in op wat we kunnen leren van de bouwers van kathedralen. Aansluitend vond een discussie plaats met vertegenwoordigers uit de buurt, gemeente en andere betrokkenen, gevolgd door de officiële opening van Windpark Ospeldijk door Joyce Nelissen, directeur van WML, en John Schoonbroodt.

Buiten de tent konden de bezoekers alvast zien hoe de Burgerbus Heibloem eruit kan gaan zien. Een initiatief dat momenteel dankzij het Omgevingsfonds Heibloem wordt uitgewerkt. WML had een KRAAN-wagen meegebracht en deelde lekker water uit met een smaakje. Ook stonden er fietsen klaar, waarmee een bezoek kon worden gebracht aan het infopunt en het voedselbos bij Windpark Heibloem. Veel bezoekers maakten hiervan gebruik.

Kortom, we mogen terugkijken op een mooie dag, met perfect weer, die dankzij de inspanningen van onze vrijwilligers prima is verlopen!