Uitbreiding participaties 2021

Op zaterdag 13 maart 2021 besloot Coöperatie Zuidenwind tijdens haar ledenvergadering tot een verruiming van de investeringsmogelijkheden voor de bouw van windturbines. In totaal kwamen 5.000 extra participaties beschikbaar. Om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te bieden te investeren, werden er een aantal voorwaarden gesteld. Leden die in aanmerking kwamen kregen persoonlijk via e-mail bericht. 

(Nieuwe) leden in de omgeving van Windpark Ospeldijk die minder dan € 5.000 hadden geïnvesteerd kregen voorrang en ontvingen op 15 maart jl. als eersten een mail. Vervolgens mochten vanaf 12 april jl. leden die na 1 juni 2019 lid waren geworden van de mogelijkheid gebruik maken. Inmiddels hebben in totaal 126 leden (extra) participaties gekocht. Er is nog een beperkte hoeveelheid beschikbaar voor leden die minder dan € 5.000 hebben ingelegd. Zij hebben nog de mogelijkheid hun participaties aan te vullen tot maximaal 50. Bent u lid en wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een mail naar administratie@zuidenwind.org. Voor de acceptatie van deze participatieaankopen geldt de volgorde van binnenkomst van de participatie-overeenkomst.