Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter

Tot zijn grote verrassing kreeg John Schoonbroodt op maandag 26 april jl. een Koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester van Leudal. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zuidenwind feliciteert hem van harte met deze zeer verdiende waardering.

John is vanaf 2015 bij Zuidenwind betrokken. In het voorjaar van 2016 werd hij bestuurslid en in september van datzelfde jaar werd hij benoemd als voorzitter door de ALV. John is niet alleen een ervaren bestuurder, maar vooral ook een coöperatieman in hart en nieren. Hij zet het gedachtengoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die de idee van de coöperatieve beweging ontwikkelde, om in de praktijk van de coöperatie Zuidenwind.

Dit is te merken aan de wijze waarop Zuidenwind haar windmolenparken ontwikkelt en daarin samenwerkt met de omgeving en andere partijen. Zijn inzet steunt op zijn eigen motivatie om duurzame energie voor een beter milieu te willen ontwikkelen en op zijn coöperatieve aanpak. Inmiddels is deze werkwijze: “de Zuidenwindmethode” richtinggevend in Nederland geworden. Kenmerkend daarin is het draagvlak dat in de omgeving ontstaat voor de ontwikkeling van windenergie door de ontwikkeling van vertrouwen.

John onderhoudt voor de coöperatie de contacten met andere coöperaties in Limburg en met de dorpsgemeenschappen in Ospeldijk en Heibloem. Daarnaast werkt hij actief mee aan het vormgeven van de coöperatieve beweging en de overdracht van kennis hierover.

John zet zich niet alleen in voor Zuidenwind, maar is ook actief betrokken bij een aantal andere verenigingen in zijn woonplaats Baexem. Deze waardering wordt hem door iedereen van harte gegund.