2020-09-28 is de eerste bijeenkomst van de nieuw gevormde werkgroep “Groen” die bestaat uit 15 personen. Een aantal ervan woont redelijk dicht in de buurt, enkelen (veel) verder weg. Na een aantal overlegvergaderingen en andere voorbereidingen gaan buiten we aan de slag.