Zuidenwind besluit tot verruiming investeringsmogelijkheden voor bouw windturbines

Zaterdag 13 maart 2021 besloot Coöperatie Zuidenwind tijdens haar ledenvergadering tot een verruiming van de investeringsmogelijkheden voor de bouw van windturbines.
Direct-omwonenden van windpark Ospeldijk in Platveld en Nederweert, waar Zuidenwind op dit moment samen met WML 4 windturbines bouwt, krijgen daarbij voorrang.

Om te kunnen investeren geldt als voorwaarde dat men lid is of wordt van coöperatie Zuidenwind. Er zijn ook nog enkele aanvullende voorwaarden van toepassing, die worden vermeld in de onderstaande tabel. De doelstelling van Zuidenwind is om zo veel mogelijk leden te laten profiteren van investeringen in de vorm van participaties en dat zo veel mogelijk revenuen ten goede komen aan de omgeving van het park. De coöperatie zoekt daarbij altijd naar een goede balans tussen de opbrengsten van het windpark die kunnen worden ingezet voor duurzame projecten en het rendement dat leden ontvangen op hun investering.

Naast deze revenuen komt er een “omgevingsfonds” dat na gereedkomen van het windpark gedurende 15 jaar lang wordt gevuld door Zuidenwind en WML met een bedrag van Euro 1,- per opgewekte MWh. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer Euro 40.000,- per jaar. Over de besteding van dat bedrag kan de directe omgeving van het windpark adviseren. 

De ALV van coöperatie Zuidenwind stelt elk jaar opnieuw, afhankelijk van de resultaten en het beleid het rendement op de door de leden ingelegde investering vast. De ledenvergadering heeft op 13 maart 2021 besloten de rente over 2020 vast te stellen op 6%. Investeren als lid van Zuidenwind rendeert en draagt bij aan de democratisering van de energietransitie.  

Voorwaarden
Behalve het lidmaatschap van Zuidenwind zijn ook onderstaande voorwaarden van toepassing. Om zo veel mogelijk leden de mogelijkheid te bieden te investeren, is er een tijdspad ingesteld. Alle leden worden persoonlijk via de mail geïnformeerd.

RondeLoopt totGeldt voor:
1a12-4-2021(Nieuwe) leden in een straal van 2 km van het Windpark Ospeldijk met postcode 6034, 6035 en 5768.
Het maximaal aantal participaties bedraagt 50 (bedrag van € 5.000)  
1b26-4-2021Leden die na 1 juni 2019 lid zijn geworden. Het aantal participaties mag worden aangevuld tot maximaal 50 (bedrag van € 5.000)
1c10-5-2021De overige leden met minder dan 50 participaties. Het aantal participaties mag worden aangevuld tot maximaal 50 (bedrag van € 5.000)

Wilt u meer informatie over Zuidenwind, het lidmaatschap en de mogelijkheid tot investeren, stuur dan een mail naar info@zuidenwind.org