Voorstel statutenwijziging goedgekeurd tijdens tweede Algemene ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 19 september jl. stond o.a. een voorstel voor de wijziging van de statuten op de agenda. Om dit belangrijke besluit te kunnen nemen, was een quorum vereist. Mede door de maatregelen rondom Corona, werd dit niet behaald. Daarom moest een tweede Algemene ledenvergadering worden gepland. Deze vond plaats op 15 oktober jl.

Het was de tweede keer dat we met onze leden vergaderden via een livestream. We kijken opnieuw terug op een goed verlopen vergadering, mede dankzij onze inmiddels ervaren technici. Ook dit keer gaf een groot deel van de leden gehoor aan het verzoek hun stem via e-mail door te geven. De voorzitter kon de vergadering dan ook afsluiten met de mededeling dat het voorstel met een zeer ruime meerderheid was goedgekeurd.