Burgers trekken aan energietransitie

De bouw van Windpark Ospeldijk in de gemeente Nederweert, een project van coöperaties Zuidenwind en Newecoop, is volop bezig. Op dit moment wordt de interne parkbekabeling aangelegd. De dikke kabels verbinden de vier turbines die hier straks komen te staan met het inkoopstation. Van daaruit gaat de geproduceerde stroom straks het net op.

In de regio Noord- en Midden-Limburg worden momenteel vier coöperatieve windparken ontwikkeld. Zuidenwind heeft de laatste jaren laten zien hoe het grootschalig opwekken van windenergie, samen met de omgeving kan worden uitgevoerd. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Op andere plekken zien we dat er helaas vaak grote weerstand ontstaat tegen de bouw van windturbines. Met de “Zuidenwind-methode”, een 100% coöperatieve aanpak, kunnen burgers het heft in eigen hand nemen. Ze worden eigenaar van het windpark en hebben op die manier inspraak op de ontwikkeling ervan. In onze regio worden de vier windparken waarbij sprake was van een coöperatieve aanpak, in korte tijd en met weinig tot geen bezwaren ontwikkeld. Zo blijft de winst lokaal en leveren we een aanzienlijke bijdrage aan de energietransitie.

Met een aantal van onze leden is afgelopen zaterdag, aansluitend aan onze succesvol verlopen Algemene (leden) vergadering een bezoek gebracht aan de bouwlocatie in Nederweert. Hier kunnen we letterlijk laten zien wat wij doen. We trekken als burgers aan de energietransitie. Onze oproep aan alle gemeenteraden en bestuurders: Vertrouw je eigen burgers en kies voor 100% coöperatieve ontwikkeling in de energietransitie. Door de energiecoöperaties in Midden-Limburg wordt dit succesvol toegepast en iedereen profiteert ervan.