ALV op 19 september 2020 goed verlopen

Zaterdag 19 september jl. vond onze Algemene ledenvergadering plaats. Een spannende dag, want het was voor ons de eerste keer dat deze fysiek én via een livestream plaatsvond. Dankzij de goede voorbereiding van het bestuur, en in het bijzonder door de ondersteuning van technici Wiktor Golabek en Ed Jedeloo, verliep de vergadering prima. In zaal Baexheimerhof waren ruim 30 personen aanwezig en de livestream is inmiddels door meer dan 100 leden bekeken. Op de oproep om per e-mail hun stem door te geven, reageerde een groot deel van de leden. Alle voorstellen van het bestuur werden met ruime stemmen goedgekeurd. We mogen dan ook met een heel goed gevoel terugkijken op deze bijzondere dag!