Algemene ledenvergadering

Op zaterdag 19 september 2020 vindt onze Algemene ledenvergadering plaats. Vanwege de regels rondom corona, was al vroeg duidelijk dat het niet zou lukken de vergadering op de gebruikelijke manier te laten doorgaan. Daarom werd nagedacht hoe we de leden toch zoveel mogelijk konden betrekken bij deze belangrijke vergadering.

Gekozen is de vergadering voor een beperkte groep in de Baexheimerhof te Baexem te houden. Daarnaast is er een livestream, zodat mensen die niet fysiek aanwezig zijn, de vergadering toch rechtstreeks kunnen volgen. Om toch enige discussie mogelijk te maken, kunnen vragen online of via e-mail worden gesteld. Daarnaast is een aparte pagina op onze website ingericht – alleen voor de leden – waarop stukken en benodigde informatie te vinden zijn.

Inmiddels hebben al veel leden gestemd en zijn vragen door het bestuur beantwoord. We hebben het er druk mee, maar hieruit blijkt wel hoe betrokken de leden zijn bij onze coöperatie. We vertrouwen erop op deze wijze een goed alternatief te bieden dat we ook in de toekomst kunnen gebruiken. We hopen op een levendige vergadering!