Bouw Windpark Ospeldijk begonnen

Energiecoöperatie Zuidenwind en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) vierden op 25 juni jl. samen met NEWECOOP, lokale aannemers, wethouder en betrokken ambtenaren de bouwstart van het Windpark Ospeldijk.

Aanwezigen toasten op geheel eigen WML-wijze met een flesje vers Limburgs kraanwater op de start bouw van vier windturbines.

“De contracten zijn getekend, de financiering is geregeld en de bouw is aanbesteed. Het werk kan beginnen,” aldus Andres Bauer, projectleider van coöperatie Zuidenwind. In Ospeldijk bouwt Zuidenwind samen met WML vier Nordex- windturbines. De molens zijn gelijk aan die in Heibloem maar dan met een masthoogte van 135 meter. De molens met een rotor van 149 meter zijn bijzonder stil.

Lokale ondernemers leggen het fundament

Voor de bouw van het windpark worden zo veel mogelijk lokale ondernemers ingeschakeld. Een deel van de infrastructuur (wegen en kraanopstelplaatsen) wordt aangelegd door grondverzet Kiggen uit Ospel. Het beton voor de fundamenten komt uit de betoncentrale van Kalle en Bakker in Nederweert. De torendelen, te groot om via de weg aan te vervoeren, komen per binnenschip en worden gelost aan de kade bij Kalle en Bakker.

‘Burgermolens’

De leden van de burger-energiecoöperaties NEWECOOP en Zuidenwind veelal inwoners uit Nederweert e.o. investeerden en maken zo de bouw financieel mogelijk. Zuidenwind wordt eigenaar van twee van de vier windturbines. Zo blijft de winst lokaal. De beide coöperaties zullen de winst lokaal investeren in duurzame projecten.

Efficiënte stille turbines

De Nordex turbines zijn van een nieuwe generatie de Delta 4000 en behoren tot de stilste die op dit moment te koop zijn. Zuidenwind kiest voor deze turbines in het belang van de direct omwonenden van windpark Ospeldijk.
De grote rotor met een diameter van 149 m bestrijkt een oppervlakte van meer dan 3 voetbalvelden en produceert 23% meer stroom dan de eerder beoogde turbines. Het windpark produceert per jaar meer dan 45 miljoen kWh aan stroom. Genoeg om 16.000 huishoudens van groene stroom uit eigen regio te voorzien.

Drinkwater met eigen groene stroom naar Limburgse huishoudens

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) kan met de bouw van twee van de vier windturbines meer dan de helft van haar stroomgebruik zelf groen opwekken. Zo wordt een heel groot deel van ons dagelijks drinkwater in Limburg met stroom uit Ospeldijk naar onze huizen gepompt.

Eerst het sociale fundament – dan de windturbines

De wijze van ontwikkelen van dit windturbine plan is bijzonder en trekt de aandacht in Nederland. De buurtschappen en direct omwonenden van de toekomstige windturbines zijn vanaf het eerste idee betrokken bij de ontwikkelingen. De grondhuur is gesocialiseerd en wordt gedeeld tussen grondeigenaren en bewoners van het projectgebied. De verdeelsleutel is door betrokkenen zelf in goed overleg vastgesteld.
De omgeving van het windpark krijgt vanaf het moment dat de molens stroom produceren beschikking over een omgevingsfonds waaruit 15 jaar lang duurzame projecten bekostigd kunnen worden. Per kWh wordt er één euro in het fonds gestort zodat er jaarlijks zo’n € 45.000 beschikbaar is. De open wijze van communiceren en de transparante informatie past bij de energiecoöperatie Zuidenwind en WML. De omwonenden gelijkwaardig bij de ontwikkeling betrekken: eerlijk en rechtvaardig de opbrengst delen, vormt het sociale fundament. Vertrouwen en eigenaarschap is de basis waarop windpark Ospeldijk wordt gebouwd, Daardoor kon dit park tot stand komen in de record tijd van slechts drie jaar van idee tot start bouw.

Kabels, beton en staal

Na de zomer, eind augustus, begint Zuidenwind met het leggen van de parkkabels die de stroom de turbines naar het inkoopstation, en het Enexis-net transporteert. Van september tot oktober worden de fundamenten en nodige wegen gebouwd. Begin 2021 is dan alles klaar om de vier turbines met een reusachtige kraan op te bouwen. Volgens planning levert het windpark vanaf de zomer 2021 groene stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet.