Zuidenwind en WML kopen vier windmolens voor het Windpark Ospeldijk

Op maandag 2 maart 2020 werd een belangrijke vervolgstap gezet in de realisatie van het Windpark Ospeldijk. De Coöperatie Zuidenwind en de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) ondertekenden op deze dag een koopcontract voor vier windturbines van het type Nordex 149. In het najaar van 2020 kan nu daadwerkelijk de bouw van dit windpark in Nederweert van start gaan. Vanaf begin 2021 gaan deze vier molens jaarlijks circa 45 miljoen kWh aan groene stroom leveren; voldoende elektriciteit voor 15.000 huishoudens.

De ontwikkeling van het Windpark Ospeldijk startte in 2016 met een gezamenlijk plan van de Coöperatie Zuidenwind, de Nederweerter Energie Coöperatie (NEWECOOP) en de Waterleiding Maatschappij Limburg. Later is NEWECOOP zich op andere energie-activiteiten gaan richten en werkten Zuidenwind en WML samen verder aan de realisatie van vier windmolens in Ospeldijk. Nadrukkelijk is door Zuidenwind en WML gekozen voor een ontwikkeling in nauwe samenwerking en in goed overleg met de gemeenschap Ospeldijk. Vanaf de start zijn Andres Bauer, namens Zuidenwind, en Tim Rams, namens WML, de enthousiaste projectleiders van dit park. Nu het plan definitief is, moest er een keuze gemaakt worden voor een type windmolen. Na een zorgvuldige marktverkenning is de keuze gevallen op vier windmolens van het type Nordex 149. Deze windturbine is de stilste windmolen in zijn klasse met daarnaast een uitstekende productiecapaciteit.

Joyce Nelissen, directeur WML, en John Schoonbroodt, voorzitter Zuidenwind, ondertekenen de onderlinge samenwerkingsovereenkomst

Op 2 maart 2020 is allereerst een samenwerkingsovereenkomst tussen de Coöperatie Zuidenwind en de Waterleiding Maatschappij Limburg ondertekend. Zuidenwind en WML gaan gezamenlijk deze vier windmolens exploiteren. Nadien werden de koopcontracten tussen Zuidenwind en Nordex enerzijds, en WML en Nordex anderzijds, ondertekend. Voor alle partijen een heuglijke en historische gebeurtenis!

Van links naar rechts alle betrokkenen bij deze heuglijke gebeurtenis: John Schoonbroodt (ZW), Tim Rams (WML), Guido van Willigenburg (WML), Jan-Willem Westra (ZW), Joyce Nelissen (WML), Albert Jansen (ZW), Erik de Graaf (Nordex), Stan Reinders (Green Trust), Andres Bauer (ZW) en Jo Kunnen (ZW)

Swalmen, 6 maart 2020

Jo Kunnen, bestuurslid Zuidenwind