Het Omgevingsfonds Windpark Heibloem krijgt een gezicht!

Binnenkort gaan de twee windmolens van het Windpark Heibloem draaien. Vanaf dat moment  wordt met 1 euro per 1.000 kWh aan geproduceerde groene stroom een Omgevingsfonds Windpark Heibloem gevuld.  Projecten en activiteiten in Heibloem en omgeving kunnen op dit omgevingsfonds een beroep doen voor een financiële ondersteuning. Een adviescommissie beoordeelt deze aanvragen aan de hand van enkele criteria en geeft een advies aan het bestuur van de Coöperatie Zuidenwind. Het bestuur van Zuidenwind besluit uiteindelijk  formeel over de toekenning van de gevraagde financiële ondersteuning. Naar verwachting zal het fonds jaarlijks met ongeveer 20.000 euro gevuld worden.

Op deze wijze heeft de omgeving van Heibloem rechtstreeks een financieel voordeel van de aanwezigheid van windmolens in hun omgeving. Zo vloeit bij coöperatieve molens een groot deel van de opbrengsten van groene stroom naar de regio en niet naar een commerciële partij.

Inmiddels heeft de Adviescommissie Omgevingsfonds Windpark Heibloem een gezicht gekregen. De commissie bestaat uit de volgende (7) personen: Marco Corstiaans, Femke Houben, Luc Janssen, Bart Pieterson, Wil Theelen, allen uit Heibloem en John Schoonbroodt en Jo Kunnen, namens het bestuur van de Coöperatie Zuidenwind.

Van links naar rechts: Marco Corstiaans, Bart Pieterson, Will Theelen, Femke Houben, John Schoonbroodt, Luc Janssen en Jo Kunnen

De adviescommissie is onlangs al met voorbereidende werkzaamheden gestart. Later dit jaar zal de commissie bekend maken, hoe en waar aanvragen voor een financiële ondersteuning kunnen worden ingediend.