Zuidenwind wenst u fijne feestdagen

Beste leden,

Nog anderhalve week en het tweede decennium van deze eeuw zit er op. Tijd om de balans op te maken. 2019 was een intensief jaar voor onze coöperatie. Het jaar stond voornamelijk in het teken van de nieuwbouw in Heibloem. Inmiddels zijn de beide fundamenten klaar en alweer bedekt met aarde en wordt er volop gewerkt aan de inrichting van het inkoopstation. Op onze nieuwe website is een en ander goed te zien en te volgen.

Met het risico dat ik zaken vergeet, was 2019 het jaar van:

  • De promotie van de Zuidenwind-methode middels krant, televisie, radio, inleidingen (workshops) en excursies naar onze Coöperwiek;
  • De overname van de aandelen van de coöperaties De Windvogel en Meerwind zodat de Coöperwiek nu voor 81% ons eigendom is (was 50%);
  • De koop van de grond waarop de windturbines worden gebouwd;
  • De koop van de beide Nordex-machines en de voorbereiding van het transport van de 75 meter lange wieken (februari 2020);
  • De financiering bij de Rabobank;
  • Aandacht voor de herinrichting van het molenterrein na in gebruik name van de turbines;
  • Het inrichten van de organisatie van een omgevingsfonds voor Heibloem en het stimuleren van de opbouw van een dorpscoöperatie;
  • Ten slotte het initiatief om onze collega-coöperatie NEWECOOP te ontzorgen met betrekking tot windpark Ospeldijk. Hiermee kregen we er in één keer ruim 50 leden bij (nu 530 leden) en steeg het eigen vermogen met € 450.000. IJs en weder dienende bezit Zuidenwind in 2021 vijf draaiende windturbines.

Ons uitgangspunt bij dit alles is steeds het belang van onze leden en van de mensen in de omgeving van de turbines, zonder daarbij het belang van de energietransitie uit het oog te verliezen.

Op deze plaats wil ik dan ook iedereen die aan deze ontwikkelingen een steentje heeft bijgedragen bedanken voor de energie en de inzet voor onze mooie coöperatie Zuidenwind.

Van harte wens ik iedereen een mooi kerstfeest en veel inspiratie, geluk en voorspoed voor het nieuwe jaar 2020.

John Schoonbroodt
Voorzitter Zuidenwind