UITNODIGING voor HET FEEST VAN DE SAMENWERKING op zaterdag 14 september 2019 te Heibloem in Limburg

Op 14 september a.s. dragen onze collega-coöperaties De Windvogel en Meerwind hun eigendomsaandeel van windturbine De Coöperwiek feestelijk over aan Zuidenwind. Hiermee wordt onze windenergiecoöperatie volledig eigenaar van deze turbine. Deze mijlpaal onderstreept de toegenomen kracht van ons burgerinitiatief en de grote waarde van onderlinge samenwerking bij de energietransitie. We vieren ook dat Zuidenwind inmiddels sterk genoeg geworden is om zelfstandig nieuwe turbines te bouwen en met onze vruchtbare aanpak andere burgerinitiatieven in het land te versterken. We vieren kortom het feest van de samenwerking en nodigen u hier graag voor uit.

Wij verwelkomen u met plezier op onze feestlocatie aan de Staldijk 1A te Heibloem. Ons ochtendprogramma – met een Algemene ledenvergadering en een lunch – staat ook open voor niet-leden van onze vereniging.

 

Ochtendprogramma

09.00 – 10.00 uur         Inloop

10.00 – 11.30 uur         Ledenvergadering

11.30 – 12.00 uur         Overdracht aandelen

12.00 – 13.00 uur         Lunch

 

Middagprogramma

13.00 – 14.30 uur:

* Het geheim van de Zuidenwind-methode

* De voortplanting van die methode in Zuid-Nederland

* Windenergieperformance Wek iets op,  door zangeres Ien van Duijnhoven, dichter Arthur Lava en accordeonist Amir Swaab

Borrel

 

Aanmelden

U kunt zich voor het ochtendprogramma, middagprogramma of beide aanmelden via ons aanmeldformulier op onze website.

Neem bij vragen contact op met janne.opmeer@zuidenwind.org.

 

Bereikbaarheid

Voor bezoekers van ons programma die met de trein komen: vanaf treinstation Weert brengen wij u met een bus naar de feestlocatie. U kunt zich daar voor opgeven via ons aanmeldformulier.

We ontvangen u graag op zaterdag 14 september!

 

 

ONS ACHTERGRONDVERHAAL

 

Het begin

In september 2015 leverde de eerste ‘burgerwindmolen’ in Limburg, de Coöperwiek, duurzame stroom aan het elektriciteitsnet. Burgerwindmolencoöperatie Zuidenwind kon dit project realiseren met de steun van collega-windenergiecoöperaties De Windvogel en Meerwind. Ook de samenwerking met de omgeving was een belangrijke sleutel tot dit succes.

 

Onze methode

Zuidenwind werkt coöperatief samen met het dorp Heibloem en de verdere omgeving. Wij steunen en

stimuleren de lokale leefbaarheid. Met deze methode wordt de ontwikkeling van duurzame energie een motor voor de verduurzaming van de dorpen in het buitengebied. Zo krijgen wij ook steun voor de bouw van windturbines. Onze nieuwste initiatief, de bouw van twee turbines in 2019, ondervond geen enkel bezwaar vanuit de lokale gemeenschap.

Onze wijze van werken dragen wij uit met onze Zuidenwind Academie. Daarnaast verlenen we concrete ondersteuning aan andere coöperatieve initiatieven in Limburg en Noord-Brabant.

 

Voorbeeldfunctie coöperatieve aanpak Limburg

Zuidenwind is een groep burgers die zelf op coöperatieve wijze duurzame energie opwekt en de handen ineenslaat voor een sociale en rechtvaardige ontwikkeling van grote energieparken. Door ons eigenaarschap blijven alle winsten van de windenergie-exploitatie in de regio en krijgt de energietransitie een

democratisch karakter. Onze coöperatieve benadering werd meer kansrijk door de eisen die gemeente Leudal en de provincie Limburg aan de ontwikkeling van duurzame energie stelden. Deze beleidskaders, waarin de belangen van de eigen burgers voorrang krijgen, zijn nu een voorbeeld voor andere delen van Nederland.

 

REScoop: sterke burgercoöperaties in Nederland

Coöperaties helpen elkaar en werken samen. Zuidenwind doet dat door haar bijdrage aan de koepels van de energiecoöperaties REScoopNL en REScoop Limburg. Samen met deze koepels garanderen wij dat er géén burgerinitiatief verloren hoeft te gaan door gebrek van kennis of kapitaal. Deze methode noemen wij de aardbeienplantmethode. Elk initiatief is een scheut die – tot hij sterk genoeg is – gevoed wordt door de moederplant. Zo is ook Zuidenwind ontstaan.

 

Er komen twee nieuwe windturbines aan

2019 is een belangrijk jaar voor Zuidenwind. Wij zijn volledig eigenaar geworden van de turbine De

Coöperwiek, die wij samen met collega-coöperaties De Windvogel en Meerwind tot stand brachten. Deze zomer beginnen we met de bouw van twee nieuwe windturbines in Leudal. Deze turbines, met hun iets grotere wieken dan de Coöperwiek, zullen samen vier keer meer stroom produceren dan onze eerste turbine. De Coöperwiek produceert 4,5 miljoen kWh per jaar. De twee nieuwe molens samen leveren 21 miljoen kWh per jaar.

Het project vordert goed. Inmiddels is de bouwvergunning onherroepelijk afgegeven en zijn er met netbeheerder Enexis afspraken gemaakt over de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook financiering is rond en we hebben de twee turbines gekocht. De grond waarop de turbines komen te staan, is eigendom van Zuidenwind. Eerdaags wordt begonnen met de fundering van de bouwlocatie en de aanleg van wegen. We gaan met veel enthousiasme voorwaarts!