Nieuwsbrief april 2019

In de nieuwsbrief van april krijgt u een kort verslag van onze Algemene Ledenvergadering van 16 maart jl. Het was een drukbezochte vergadering die in een prima sfeer verliep. Naast de goedkeuring van de jaarrekening kwamen ook de nieuwe projecten uitgebreid aan de orde en werd besloten 5% dividend uit te keren over de in 2018 uitgegeven participaties. Maar niet alleen het afgelopen jaar werd besproken. Ook onze plannen voor de toekomst kwamen aan bod.

Meer informatie hierover en over andere zaken leest u in de nieuwsbrief:

https://mailchi.mp/591a0420b76b/nieuwsbrief-zuidenwind-1295461