Zuidenwind is een samenwerkingsverband van ruim vierhonderd betrokken omwonenden en moet een voorbeeldproject zijn voor andere windmolenprojecten in Nederland.